René van den Kerkhof

René van den Kerkhof - Beeld: D66 ‘s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch is een plek waar we allemaal vrij zijn, naar eigen vermogen kunnen meedoen, onze talenten en kansen benutten en een groene toekomst hebben. Dat zijn waarden waar ik voor sta en ga. De woningnood, de kansenongelijkheid en de klimaatcrisis laten zien dat een sterk D66 in onze gemeente van belang is. Gelijke kansen voor iedereen vragen iedere dag om onze inzet!

  • 38 jaar
  • Asten
  • 's-Hertogenbosch (Boschveld)
  • Hij/hem

Mijn naam is René van den Kerkhof (1985) en sinds 2004 heb ik op verschillende plekken in ’s-Hertogenbosch mogen wonen. De laatste 11 jaar in Boschveld. Een plek waar vandaag de dag dankzij constante inzet van de gemeente en andere partijen een diverse en bruisende wijk staat. Door te investeren in onderwijs(huisvesting), een gezonde mix aan huur- en koopwoningen en veel groen. Een voorbeeld zoals we het ook zien op andere plekken in onze wijken en dorpen.

De afgelopen periode hebben we gezorgd voor forse investeringen in groen en duurzaamheid. Zo komen er 100.000 bomen bij en wordt er meer schone energie opgewekt met zonne- en windenergie. De opwarming van de aarde gaat echter sneller en dat betekent dat we ook in ’s-Hertogenbosch nog veel meer extra stappen moeten zetten. Schone energieopwekking, isoleren en aardgasvrij maken van woningen en het vergroenen van de openbare ruimte vragen om forse investeringen. Dit geldt ook voor de woningmarkt, waar met name starters en studenten nauwelijks meer aan bod komen. Er moeten niet alleen meer woningen gebouwd gaan worden, vooral betaalbare huur- en starterswoningen zijn nodig.

Om deze opgaven van de eenentwintigste eeuw aan te kunnen is een sterk D66 nodig. Daar kun je zelf iets aan doen: door D66 te stemmen. Door mee te denken over ontwikkelingen in onze gemeente. Of door zelf politiek actief te worden. Ik doe dat sinds 2012, eerst als secretaris van het afdelingsbestuur, vanaf 2015 als gemeenteraadslid en vanaf 2018 als fractievoorzitter. Het politieke werk doe ik met veel plezier. Omdat ik weet dat onze inzet nodig is om ’s-Hertogenbosch vooruit te brengen en daadwerkelijk resultaten te boeken!