Bilal El Amraoui

Bilal El Amraoui - Beeld: D66 ‘s-Hertogenbosch

Als geboren en getogen Bosschenaar – geboren op de Muntel, opgegroeid op de Kruiskamp en momenteel woonachtig op Boschveld – voel ik een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan onze prachtige gemeente.

  • 30 jaar
  • 's-Hertogenbosch
  • 's-Hertogenbosch (Boschveld)
  • Hij/hem

Onze prachtige gemeente kent een rijke historie, waaruit een hoop monumenten zijn voortgekomen waar wij nog steeds van kunnen genieten. Het is een gemeente beroemd vanwege de gastvrijheid en gezelligheid.

Graag draag ik niet alleen bij aan het behoud van al hetgeen Den Bosch mooi maakt, maar ook aan het future proof maken van Den Bosch. Onze gemeente kan zich ontplooien tot een hele belangrijke speler op het gebied van data, data analytics en innovatie. Dat zou bijdragen aan ons vermogen om mensen, bedrijven en kennis aan te trekken naar onze gemeente. Dat levert banen op, stimuleert de bedrijvigheid en biedt kansen op het gebied van onderwijs en ondernemerschap.

Het is daarnaast belangrijk om in te zetten op een versnelling van de energie transitie. De klimaatcrisis is een crisis van een hele grote omvang en wij dienen de uitdagingen het hoofd te bieden met de juiste beslissingen en middelen. Gezien de eindige aard van niet-hernieuwbare bronnen (olie, gas et cetera), is een inzet op hernieuwbare bronnen verstandig voor het klimaat en voor de portemonnee.

De komende vier jaar zet ik me graag in voor digitalisering, Den Bosch als datastad, de lokale werkgelegenheid en de lokale economie. Meer specifiek ga ik me inzetten voor de digitale geletterdheid van al onze inwoners en ondernemers, een goed vestigingsklimaat voor start-ups en een combinatie van de ambacht en de nieuwe technologie.