Geert Verbruggen

Geert Verbruggen - Beeld: D66 ‘s-Hertogenbosch

Ik ben Geert Verbruggen, geboren in 1981 in Breda, getogen in Hooge Zwaluwe en sinds 2002 woonachtig in ‘s-Hertogenbosch. Als ik naar mezelf kijk, zie ik een groene levensdraad waaraan, en waardoor, mijn activiteiten in mijn werk en in mijn vrije tijd verstrengeld zijn. Ik werk namelijk graag samen met anderen aan een mooiere wereld voor nu en in de toekomst: een duurzame en harmonieuze samenleving. Ik voel me thuis in ‘s-Hertogenbosch en ik wil graag iets betekenen voor mijn omgeving en de toekomst van de inwoners van onze gemeente.

  • 40 jaar
  • Breda
  • 's-Hertogenbosch (binnenstad)
  • Hij/hem

Sinds 2018 ben ik raadslid namens D66 ‘s-Hertogenbosch. Ik heb enkele speerpunten, zoals schone lucht voor iedereen, duurzame ontwikkeling concreter maken en een goede samenwerking met alle partijen: overheid, bestuur, bedrijfsleven, bewoners en allerlei groeperingen. Hierbij is een duidelijke communicatie, kennisdeling en educatie van belang. Naast gemeenteraadslid ben ik werkzaam als adviseur bij Royal HaskoningDHV. Ik adviseer (industriële) bedrijven over milieu en veiligheid.

De politiek is een van de manieren om zelf actief bij te dragen aan een betere toekomst. Het is geen eenvoudige weg om te bewandelen, maar het is er zeker een met veel uitdaging en een die resultaten kan opleveren. Dat spreekt mij enorm aan!

Samen met mijn fractie en andere partijen heb ik in mijn eerste periode als raadslid een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame toekomst van de mensen in onze stad en dorpen. Niet alleen door het goedkeuren en bijschaven van collegevoorstellen, maar ook met eigen initiatieven. Ik ben erg trots op het principebesluit om de binnenstad meer autoluw te maken, op een meer groene en veilige Onderwijsboulevard en op een doorlopende discussie over hoogbouw. Het is mij ook gelukt om buiten de vergadercyclus invloed uit te oefenen. Zo heb ik initiatief genomen voor meer flexibele studieplekken tijdens (en ik hoop ook na) de coronapandemie en het realiseren van fietsvlonders in straten waar te weinig plek voor het stallen van fietsen is.

Ik vind het belangrijk dat we blijven werken aan een duurzamere toekomst, waarbij we vandaag al de stappen nemen die mogelijk zijn. Ik vind het belangrijk dat we dat in onze gemeente met duidelijke D66-standpunten doen, met redelijkheid en gepaste nuance.

Ik wil graag verder gaan met het zaaien en oogsten van resultaten die bijdragen aan een betere toekomst voor ons allemaal. Daarom stel ik mijzelf kandidaat om door te gaan als raadslid van onze mooie gemeente! Ik hoop dus weer een mooie sprong te maken op de lijst.