‘s-Hertogenbosch

Met visie sneller en harder werken aan
‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch moet vooruit. Ambitie tonen. Hierbij hoort dat we stad dúrven zijn met gelijke kansen voor iedereen, een stevige klimaataanpak en een passende woning voor iedereen als centrale thema’s.