‘s-Hertogenbosch

Slagkracht en ambitie. Met lef en energie de toekomst in.

Op 24 mei 2022 is het bestuursakkoord gepresenteerd. Samen met VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en PvdA zijn er grote stappen gezet en belangrijke knopen doorgehakt. De zaken die voor D66 van groot belang zijn qua signatuur, komen allemaal terug in het bestuursakkoord: een akkoord op hoofdlijnen, met concrete afspraken en het maken van tempo.