Bestuursakkoord 2022-2026 is rond

Op 24 mei is het bestuursakkoord gepresenteerd. Samen met VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en PvdA zijn er grote stappen gezet en belangrijke knopen doorgehakt. De zaken die voor D66 van groot belang zijn qua signatuur, komen allemaal terug in het bestuursakkoord: een akkoord op hoofdlijnen, met concrete afspraken en het maken van tempo. Hieronder is weergegeven welke belangrijke punten we als D66 hebben binnengehaald.

Een betaalbare en passende woning voor iedereen

Op het thema wonen hebben we onderstaande punten binnengehaald.

 • Bij woningbouwopgave sterker accent op middenhuur en betaalbare koop: ‘Bossche mix’.
 • We gaan voor tempo en doorstroming.
 • We gaan verstedelijken, verdichten en de hoogte in.
 • We starten zo snel mogelijk met de realisatie van de Bossche Stadsdelta.
 • We gaan starten met de planvorming voor o.a. de Rodenborch-locatie en het Brabantbad.

Tijd voor klimaatactie

Op het thema klimaat hebben we onderstaande punten binnengehaald.

 • Versnelling verduurzamingsopgave: in 2045 een klimaatneutrale gemeente in plaats van 2050.
 • Een versnelling door extra windenergie in de Duurzame Polder, waarbij lasten en lusten eerlijk gedeeld worden. Energieprojecten bestaan voor ten minste 50% uit lokaal eigendom.
 • Forse investeringen om 8 buurten aardgasvrij én een bedrijventerrein te gaan maken.
 • Een energiebesparingsfonds voor particuliere woningeigenaren en het mkb.
 • Aanplanten van een groot klimaatbos ten oosten van de Groote Wielen.

Kansengelijkheid begint bij een kansrijke start

Op de thema’s onderwijs en kansengelijkheid hebben we onderstaande punten binnengehaald.

 • Een rijke schooldag voor ieder kind, waardoor alle kinderen kennismaken met sport, cultuur, muziek, natuur en huiswerkbegeleiding.
 • Voortzetten van het onderwijskansenfonds, om kansen te grijpen en knelpunten in het onderwijs aan te pakken.
 • Nieuwbouw kindcentrum ’t Sparrenbos midden in de wijk Sparrenburg.
 • Een impuls in onderwijshuisvesting, onder meer door te investeren in tijdelijke en semi-permante huisvesting.
 • Extra inzet op het programma Samen Gezond.

Cultuur en economie: lange adem en focus

Op de thema’s cultuur en economie hebben we onderstaande punten binnengehaald.

 • Forse investeringen in ’s-Hertogenbosch als toonaangevende datastad.
 • Investeren in wijkwinkelcentra van de toekomst.
 • Voortzettend Bossche Zomer, met insteek ‘vakantie in eigen gemeente’.
 • Doorbouwen aan onze culturele vlaggenschepen: Huis73, Design Museum, Noordbrabants Museum en Theater aan de Parade.
 • Permanente ruimte voor de urban scene in de Bossche Stadsdelta.

Gezonde stad

Op de thema’s ruimte en bereikbaarheid hebben we onderstaande punten binnengehaald.

 • Autoluwer maken van de binnenstad. Parkeren op straat wordt verplaatst naar de parkeergarages.
 • Meer vergroenen, o.a. verbinden Westerpark en Schutskamppark.
 • Extra investeren in de opwaardering van station ‘s-Hertogenbosch.
 • Nieuwe kwaliteitsimpulsen in de openbare ruimte, voor meer ontmoeting en beweging.
 • Fietsnetwerk 3.0, met o.a. snelfietspaden naar andere gemeenten.

De stad waar iedereen vrij en zichzelf kan zijn

Op de thema’s vrijheid, gelijkheid en democratie hebben we onderstaande punten binnengehaald.

 • Het aantal jeugdboa’s structureel behouden.
 • Verder invulling geven aan de regenbooggemeente.
 • We trekken geld uit om aan de slag te gaan met bestuurlijke vernieuwing en onze lokale democratie.
 • Actieve en permanente samenwerking met en binnen Europa en het rijk.
 • We bieden ruimte voor één extra coffeeshop aan een uitvalsweg, om overlast van coffeeshops in de binnenstad te verminderen.

Meer informatie

Het bestuursakkoord kun je hier lezen.