Geef outsiders op de woningmarkt een stem

Er zijn in ’s-Hertogenbosch duizenden mensen op zoek naar een woning en woningbouw draagt bij aan het bestrijden van de wooncrisis door vergroting van het woningaanbod. D66 stelt vast dat de stem van degenen die al een huis bezitten (insiders) beter gehoord wordt dan de stem van de woningzoekenden (outsiders). Woningzoekenden zitten vaak niet aan tafel en dat is wél essentieel bij een goede besluitvorming. Via een motie roepen we het college op om te bevorderen dat de stem van de outsiders op de woningmarkt beter tot uiting komt en gehoord wordt. Deze motie is gisterenavond aangenomen.

De cijfers voor het aantal opgeleverde woningen zien er de komende tijd stabiel uit, op weg naar de afgesproken doelstelling. Tegelijkertijd zien we dat veel van die bouwplannen vertraging op dreigen te lopen. Is het niet door een tekort aan personeel of materialen, dan wel door negatieve geluiden vanuit de omgeving. In deze tijd van grote woningnood wordt de stem van zij die al een woning bezitten (de zogenaamde insiders) beter gehoord dan de stem van de woningzoekenden (de outsiders). Woningzoekenden zitten vaak niet aan tafel en hebben het nakijken. Zij komen onvoldoende aan het woord bij plan- en beleidsvorming, terwijl bij een goede belangenafweging ook de stemmen die minder vanzelfsprekend zijn, goed gehoord moeten worden.
 
Samen met de PvdA, GroenLinks, CDA, Rosmalens Belang, Voor Den Bosch, Volt en Bosch Belang hebben we daarom een motie ingediend om de stem van de outsiders beter zichtbaar te maken bij de belangenafweging, zowel in de raad als in het college. Ook roepen we in de motie op om deze input vanzelfsprekend mee te laten wegen in de besluitvorming voor woningbouwplannen. Raadslid Vivian Muller-Laumans: “Het doel van de motie is dat de stem van de outsiders op de woningmarkt (woningzoekenden) beter tot uiting komt en gehoord kan worden.”

Onze fractie, VVD PvdA, GroenLinks, CDA, SP, Volt, Rosmalens Belang, Voor Den Bosch, gewoon ge-DREVEN en Bosch Belang stemden voor het voorstel. Leefbaar ‘s-Hertogenbosch, De Bossche Groenen, 50Plus, Partij voor de Dieren en PVV waren tegen.