De stad waar iedereen vrij en zichzelf kan zijn

Hier is plaats voor iedereen - Beeld: D66 ‘s-Hertogenbosch

We staan voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we met respect voor elkaar samenleven. Met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Vrijheid van de een houdt immers op waar het de vrijheid van een ander inperkt. Dit is een zorgvuldig evenwicht. Deze overtuiging wordt pas waarheid als we ernaar leven: als we gelijke kansen met en voor elkaar organiseren, elke dag weer. Daar waar we wonen, leven, naar school gaan en werken. Door grenzen te stellen en ons uit te spreken. In ‘s-Hertogenbosch is er geen plaats voor ongelijkheid en racisme.

We zijn een inclusieve stad, waarin mensen met diverse achtergronden samenleven. Inwoners met verschillende etniciteit, seksuele geaardheid, zichtbare of onzichtbare handicap en levenswijze. We willen de kracht van alle inwoners gebruiken en ervoor zorgen dat iedereen daarin zichzelf kan zijn. Daar waar spanning ontstaat tussen verschillen zorgen we ervoor dat we met elkaar in gesprek blijven en dat we tegenstellingen overbruggen.

Om jezelf te kunnen zijn onderschrijven wij het Regenboogakkoord en zetten wij ons de komende jaren in voor maximale acceptatie en emancipatie van de LHBTQI+-gemeenschap. Intimidatie, onderdrukking en uitsluiting passen niet in onze vrije samenleving.

‘s-Hertogenbosch is van én voor iedereen. Daarom zullen we wat D66 betreft altijd open blijven staan voor mensen die onderdak zoeken en een nieuw bestaan willen opbouwen. We vinden het belangrijk dat mensen snel hun plek vinden in de samenleving, meedoen en hun talenten inzetten. Dit betekent in de praktijk: taalles vanaf de eerste dag, zo snel mogelijk naar school en aan het werk en wonen in een woonwijk in plaats van een opvangcentrum.

D66 staat voor een solide financieel beleid. We schuiven uitgaven niet door naar toekomstige generaties en zorgen voor een gemeentebegroting die tegen een stootje kan.

We staan voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we met respect voor elkaar samenleven.

Voor een gezonder ’s-Hertogenbosch zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en op vijf extra gezonde levensjaren in 2030.

Het succes van de Bossche Zomer willen we verder uitbouwen en hierbij betrekken we onze ondernemers. Dit betekent dat we meer ruimte geven aan ondernemerschap en succesvolle evenementenorganisatoren.

Tempo in de energietransitie is cruciaal en ’s-Hertogenbosch als centrumstad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart en welzijn biedt.

D66 staat voor een solide financieel beleid. We schuiven uitgaven niet door naar toekomstige generaties en zorgen voor een gemeentebegroting die tegen een stootje kan.

We staan voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we met respect voor elkaar samenleven.

Voor een gezonder ’s-Hertogenbosch zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en op vijf extra gezonde levensjaren in 2030.

Het succes van de Bossche Zomer willen we verder uitbouwen en hierbij betrekken we onze ondernemers. Dit betekent dat we meer ruimte geven aan ondernemerschap en succesvolle evenementenorganisatoren.

Tempo in de energietransitie is cruciaal en ’s-Hertogenbosch als centrumstad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart en welzijn biedt.

We willen in hoog tempo bouwen en dat duurzaam doen. Wat D66 betreft bouwen we tot en met 2030 niet 10.000 maar 15.000 woningen.

We willen in hoog tempo bouwen en dat duurzaam doen. Wat D66 betreft bouwen we tot en met 2030 niet 10.000 maar 15.000 woningen.

Toont 7 van 7


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.