’s-Hertogenbosch voorloper project Rijke Schooldag

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch aangewezen als deelnemer en voorloper van het project Rijke Schooldag. Dat project moet zorgen voor een inspirerende en kansrijke omgeving voor alle kinderen. D66 was initiatiefnemer van de Rijke Schooldag in het coalitieakkoord. We zijn trots dat we meters gaan maken op dit belangrijke thema.

Gelijke kansen voor iedereen liep als een rode draad door ons verkiezingsprogramma, met de Rijke Schooldag als belangrijk punt. Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt. En die tweedeling moeten we stoppen! Gelijke kansen voor iedereen creëren we onder andere door het aanbieden van een Rijke Schooldag voor elk kind, waardoor alle kinderen kennismaken met sport, cultuur, muziek, natuur en huiswerkbegeleiding. De Rijke Schooldag wordt in ’s-Hertogenbosch gestart in de wijk West. Data toont aan dat de uitdagingen in deze wijk groter zijn dan in andere wijken. Dertien organisaties werken samen aan de kansengelijkheid onder kinderen, waaronder Farent, Huis73 en een aantal basisscholen. Zo zet de gemeente een belangrijke stap als het om gelijke kansen gaat.

Raadslid Mariève Craste: “We zien dat kansenongelijkheid wordt versterkt na schooltijd. Sommige kinderen gaan naar muziekles, worden door de ouders naar voetbal gebracht en ’s avonds voorgelezen. Andere kinderen krijgen die kansen niet. Hoe fantastisch is het dat we voorloper zijn en alle kinderen een betere basis meegeven voor een betere toekomst!”

Meer informatie over het programma Rijke Schooldag is hier te vinden.