Gezonde, duurzame en groene gemeente

Beeld: D66 ‘s-Hertogenbosch

De aarde warmt steeds sneller op. Nederland behoort nog altijd tot de slechtst presterende landen in Europa als het gaat om duurzame energie. De verandering van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen is hard nodig. Hoewel er de afgelopen jaren stappen zijn gezet, mogen we niet verslappen en is een lange adem nodig. De effecten van klimaatverandering merken we nu al, met onder meer onvoorspelbare hevige regenbuien en periodes van extreme droogte tot gevolg. Hoe langer we wachten hoe extremer deze negatieve gevolgen worden. Want de wetenschap vertelt ons: de gevolgen draaien we niet meer terug.

De mensen die het hardst getroffen worden door klimaatverandering zijn de mensen die de klappen hiervan het minst goed kunnen opvangen. Een voortvarende energietransitie is daarmee een rechtvaardige energietransitie. Tempo is dus cruciaal en ’s-Hertogenbosch als centrumstad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

De energietransitie biedt ook veel kansen. Zon op dak is vaak aantrekkelijk voor de portemonnee en energiebesparing maakt onze economie efficiënter. De energietransitie creëert de komende jaren duizenden banen, van installateur tot ICT’er. Het is dan ook noodzakelijk om mensen via ons arbeidsmarktbeleid zo goed mogelijk naar deze banen te leiden.

We focussen de komende jaren op duurzame energieopwekking en energiebesparing. Op de korte termijn is actie noodzakelijk en kiezen wij dus voor duurzame bronnen die nu mogelijk zijn: zonnepanelen en windmolens. Hierbij houden we zorgvuldig rekening met het landschap. Voor de langere termijn staan wij open voor innovaties, maar we blijven niet afwachten. We kunnen ons niet te snel rijk rekenen of de verduurzaming uitstellen.

Wat D66 betreft neemt de gemeente deel in energieprojecten en komen de lusten van deze projecten bij inwoners terecht. De tijd van kleine beetjes en stapjes is voorbij. Er zijn grote stappen nodig door de overheid samen met bedrijven en bewoners.

Uiteraard hoort bij klimaatactie ook het vergroenen van onze gemeente. We hebben nu al te maken met weer dat onvoorspelbaarder wordt door klimaatverandering. Met bijvoorbeeld hevige regenval en extreme hitte als gevolg. Het extra aanplanten van groen en het creëren van meer ruimte voor water helpen de negatieve effecten hiervan te dempen (‘klimaatadaptatie’). Vergroening helpt bovendien het tij van een afnemende biodiversiteit te keren. Deze acties dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners en toekomstige generaties.

D66 staat voor een solide financieel beleid. We schuiven uitgaven niet door naar toekomstige generaties en zorgen voor een gemeentebegroting die tegen een stootje kan.

We staan voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we met respect voor elkaar samenleven.

Voor een gezonder ’s-Hertogenbosch zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en op vijf extra gezonde levensjaren in 2030.

Het succes van de Bossche Zomer willen we verder uitbouwen en hierbij betrekken we onze ondernemers. Dit betekent dat we meer ruimte geven aan ondernemerschap en succesvolle evenementenorganisatoren.

Tempo in de energietransitie is cruciaal en ’s-Hertogenbosch als centrumstad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart en welzijn biedt.

D66 staat voor een solide financieel beleid. We schuiven uitgaven niet door naar toekomstige generaties en zorgen voor een gemeentebegroting die tegen een stootje kan.

We staan voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we met respect voor elkaar samenleven.

Voor een gezonder ’s-Hertogenbosch zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en op vijf extra gezonde levensjaren in 2030.

Het succes van de Bossche Zomer willen we verder uitbouwen en hierbij betrekken we onze ondernemers. Dit betekent dat we meer ruimte geven aan ondernemerschap en succesvolle evenementenorganisatoren.

Tempo in de energietransitie is cruciaal en ’s-Hertogenbosch als centrumstad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart en welzijn biedt.

We willen in hoog tempo bouwen en dat duurzaam doen. Wat D66 betreft bouwen we tot en met 2030 niet 10.000 maar 15.000 woningen.

We willen in hoog tempo bouwen en dat duurzaam doen. Wat D66 betreft bouwen we tot en met 2030 niet 10.000 maar 15.000 woningen.

Toont 7 van 7


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.