Ruim 19 miljoen voor investeringen in groen en water in de Bossche Spoorzone

Dankzij de inzet van D66-wethouder Mike van der Geld en VVD-wethouder Ralph Geers krijgt de gemeente ’s-Hertogenbosch van het rijk nog eens 19,1 miljoen euro voor de ontwikkeling van de Bossche Spoorzone. Dit bedrag is bedoeld om maatregelen te nemen die te maken hebben met water en groen. Het geld volgt op een eerdere rijksbijdrage van 96,1 miljoen euro die de bouw van woningen in het gebied helpt versnellen.

In totaal verdeelt de landelijke overheid zo’n 475 miljoen euro voor het maken van parken, pleinen en het verbeteren van het groen. Om niet alleen voldoende nieuwe woningen te bouwen, maar ook te zorgen voor fijne, leefbare wijken. Naast de gemeente ’s-Hertogenbosch krijgen nog 24 andere gemeenten geld van de landelijke overheid. 

Wethouder Mike van der Geld: “Dit is heel goed nieuws! Na het succesvolle nieuws dat het rijk ruim 100 miljoen bijdraagt aan onze verstedelijking volgt nu een volgende stap. Ruim 19 miljoen voor investeringen in groen en water in de Bossche Spoorzone! Een mooie samenwerking met mijn collega-wethouder Ralph Geers.”

“Bij duurzame verstedelijking hoort het versterken en uitbreiden van onze groenstructuren. Om zo een stad te blijven die leefbaar en aantrekkelijk blijft. Met oplopende temperaturen en toenemende risico’s op wateroverlast is dit ook een investering in onze veiligheid voor de hele stad. Het gaat onder andere om de ontwikkeling van natuur en ecologische verbindingen, de aanleg van een oeverpark en een Stationspark, de aanleg en versterking van groenstructuren zoals het realiseren van één Westerpark in West zoals we hebben afgesproken in het bestuursakkoord. Verder gaat het om de aanleg van nieuwe natte natuur in de Ertveldplas.”


Meer informatie over dit mooie nieuws is hier te lezen.