Piet Verrijt

Piet Verrijt - Beeld: D66 ‘s-Hertogenbosch

Per 1 oktober 2019 heb ik afscheid genomen van Transvorm vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Sinds 20 februari 2020 zet ik me in als penningmeester binnen de afdeling D66 ‘s-Hertogenbosch.

  • 70 jaar
  • 's-Hertogenbosch
  • Hij/hem

Door de uitoefening van verschillende functies heb ik veel kennis en ervaring binnen het sociaal domein, en het openbaar bestuur en de overheid. Als oprichter en directeur van een arbeidsmarkt-adviesbureau ben ik in de jaren ‘90 intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling en transitie van het arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid in Noord-Brabant. Als directeur-bestuurder van Transvorm heb ik de zorg goed leren kennen. Daarnaast ben ik al vele jaren actief op bestuurlijk en politiek gebied. Onder andere als bestuurder of toezichthouder van verschillende organisaties en als lid van Provinciale Staten en vele provinciale, lokale en landelijke adviescommissies.