Gelijke kansen op passend werk

Beeld: D66 ‘s-Hertogenbosch

Voldoende werkgelegenheid is een belangrijke randvoorwaarde voor een stad om te kunnen excelleren. Zo ook in ‘s-Hertogenbosch. De studenten en scholieren van vandaag zijn de ruggengraat van de toekomst. Het is goed dat het onderwijsveld, ondernemers en de overheid elkaar vinden. Enkel samen kunnen we aan een economisch sterke gemeente werken. Gelijke kansen voor iedereen creëren we door jongeren persoonlijk te begeleiden bij het vinden van een passende opleiding of werk.

D66 spant zich in om de samenwerkingsverbanden tussen overheid, onderwijs en werkgevers verder te verstevigen en te initiëren. Ook willen we concrete instrumenten ontwikkelen die een leven lang leren mogelijk maken en die mensen helpen bij bijscholing, omscholing en van-werk-naar-werksituaties. We kijken hierbij expliciet naar Talentcampus Oss of House of Skills in Amsterdam als voorbeelden.

Je bent pas echt vrij als je niet in een armoedesituatie zit. Mensen met schulden moeten snel en laagdrempelig geholpen worden. Focus ligt hierbij op maatwerkperspectief en ontwikkelkansen. We zetten in op het doorbreken van armoede die in verschillende generaties doorwerkt. Hierbij kijken we verder dan de kortetermijnoplossingen. Wanneer je in de bijstand zit, stimuleren we een actieve deelname aan de samenleving en gaan we er coulant mee om als je wat bijverdient door te werken. We zoeken actief naar nieuwe innovatieve oplossingen die we in ’s-Hertogenbosch kunnen toepassen. Niemand hoort op straat te slapen. Er moet voldoende opvang zijn voor dak- en thuislozen en er moet een aanpak zijn voor de psychische en fysieke problemen van deze kwetsbare groep inwoners.

D66 staat voor een solide financieel beleid. We schuiven uitgaven niet door naar toekomstige generaties en zorgen voor een gemeentebegroting die tegen een stootje kan.

We staan voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we met respect voor elkaar samenleven.

Voor een gezonder ’s-Hertogenbosch zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en op vijf extra gezonde levensjaren in 2030.

Het succes van de Bossche Zomer willen we verder uitbouwen en hierbij betrekken we onze ondernemers. Dit betekent dat we meer ruimte geven aan ondernemerschap en succesvolle evenementenorganisatoren.

Tempo in de energietransitie is cruciaal en ’s-Hertogenbosch als centrumstad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart en welzijn biedt.

D66 staat voor een solide financieel beleid. We schuiven uitgaven niet door naar toekomstige generaties en zorgen voor een gemeentebegroting die tegen een stootje kan.

We staan voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we met respect voor elkaar samenleven.

Voor een gezonder ’s-Hertogenbosch zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en op vijf extra gezonde levensjaren in 2030.

Het succes van de Bossche Zomer willen we verder uitbouwen en hierbij betrekken we onze ondernemers. Dit betekent dat we meer ruimte geven aan ondernemerschap en succesvolle evenementenorganisatoren.

Tempo in de energietransitie is cruciaal en ’s-Hertogenbosch als centrumstad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart en welzijn biedt.

We willen in hoog tempo bouwen en dat duurzaam doen. Wat D66 betreft bouwen we tot en met 2030 niet 10.000 maar 15.000 woningen.

We willen in hoog tempo bouwen en dat duurzaam doen. Wat D66 betreft bouwen we tot en met 2030 niet 10.000 maar 15.000 woningen.

Toont 7 van 7


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.