Energietoeslag ook voor Bossche studenten

Twee maanden geleden riep Steven Elders namens de D66-fractie het gemeentebestuur op om het aanvragen van energietoeslag ook mogelijk te maken voor studenten. En nu, ook met hulp van de rechter, kunnen studenten ook energietoeslag krijgen. Een mooi en belangrijk resultaat!

De stijgende energierekening is een fors financieel probleem voor uitwonende studenten. Zij melden aan D66 dat hun gas- en lichtrekening met 50 tot 100 euro per maand is gestegen. D66 verzocht het college dan ook om actie te ondernemen om (potentiële) energiearmoede tegen te gaan.

Inmiddels heeft het college van B en W laten weten dat studenten in ‘s-Hertogenbosch ook een eenmalige energietoeslag kunnen krijgen van de gemeente als ze aan de voorwaarden voldoen. Zo mag het inkomen niet boven 120% van de bijstandsnorm liggen.

Studenten hoorden aanvankelijk niet bij de groepen die in aanmerking kwamen voor een energietoeslag. De gemeente volgde daarin de richtlijn van het ministerie. De rechter bepaalde vorige week echter dat de gemeente Nijmegen

De rechter bepaalde vorige week echter dat de gemeente Nijmegen ten onrechte studenten als groep had uitgesloten. Dat betekent dat nu ook in ‘s-Hertogenbosch studenten bij de gemeente kunnen aankloppen.

Comissielid Steven Elders: “Het gaat om flinke bedragen. De energietoeslag bedraagt nu € 800 en wordt mogelijk € 1.300. Wij maakten ons oprecht zorgen om studenten die te maken krijgen met energiearmoede en zijn blij dat de financiële regelingen om energiearmoede tegen te gaan ook beschikbaar komen voor studenten, zeker met de stijgende energierekeningen.”

Meer informatie over het aanvragen van energietoeslag is hier te vinden.