Concrete acties om energiearmoede onder studenten tegen te gaan

De stijgende energierekening is een fors financieel probleem voor uitwonende studenten. Zij melden aan D66 dat hun gas- en lichtrekening met 50 tot 100 euro per maand is gestegen. D66 verzoekt het college dan ook om actie te ondernemen om (potentiële) energiearmoede tegen te gaan.

Daarnaast wonen veel studenten in woningen die over het algemeen slecht geïsoleerd zijn. Daardoor zijn zij extra de dupe van de hogere energieprijzen. De gemeente ’s-Hertogenbosch vermeldt op haar website als eis voor het aanvragen van energietoeslag dat studenten jonger dan 27 jaar die recht hebben op studiefinanciering niet in aanmerking komen voor deze energietoeslag.
 
Commissielid Steven Elders: “D66 maakt zich zorgen om studenten in onze stad die als risicogroep te maken krijgen met energiearmoede. Veel studenten werken al naast hun studie en door extra te lenen raken studenten in de schulden. Wij begrijpen niet waarom studiefinanciering (een tegemoetkoming voor de studiekosten) ingezet moet worden voor de stijgende energierekening. Wij maken ons zorgen om studenten die te maken krijgen met energiearmoede en zien graag dat de financiële regelingen om energiearmoede tegen te gaan ook beschikbaar komen voor studenten.”
 
D66 vraagt het college onder meer om de financiële regeling voor energietoeslag ook beschikbaar te stellen voor uitwonende studenten in onze gemeente. Daarnaast vragen we het college om in gesprek te gaan met verhuurders van studentenwoningen om met hogere urgentie energiebesparende maatregelen te treffen.