Ongewenste verhuurpraktijken in ’s-Hertogenbosch voorkomen

Huisbazen in heel Nederland omzeilen het puntensysteem voor kamers om hogere huurprijzen te kunnen vragen, zo blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Ook de kwaliteit van studentenwoningen is een punt van zorg. D66 heeft daarom vragen gesteld aan het gemeentebestuur om duidelijkheid te krijgen over de situatie in ’s-Hertogenbosch en over mogelijke acties die worden ondernomen.

Het puntensysteem voor kamers wordt omzeild door gebruik te maken van groepsconstructies om kamers aan studenten te verhuren. Bij een groepscontract staan huisgenoten samen op één contract. Vaak is er een ‘hoofdhuurder’ die de volledige huur overmaakt naar de huisbaas. De rest betaalt zijn of haar deel aan deze huisgenoot. Soms staat er slechts één huurder op het contract: een friendscontract. Met dit soort contracten houden de verhuurders de kamers buiten het puntensysteem voor onzelfstandige woonruimten.
 
Naast dit soort constructies die leiden tot hoge huurprijzen, is de kwaliteit van studentenwoningen een punt van zorg. In dit filmpje is een studentenhuis in ’s-Hertogenbosch te zien met flink wat achterstallig onderhoud en ernstige gebreken. Hier is te zien hoe slecht sommige verhuurders omgaan met hun huurders.
 
D66 vraagt het college om de situatie in ’s-Hertogenbosch in kaart te brengen, een standpunt in te nemen en om maatregelen te treffen, waar mogelijk. Als concreet (handhavings)instrument noemen we onder meer de Wet goed verhuurderschap.
 
De schriftelijke vragen die we aan het college hebben gesteld kun je hier lezen.