Onze resultaten

D66 maakt zich hard voor een gemeente die, hoe lastig soms ook, verder kijkt dan de dag van morgen. Een gemeente waar perspectief geboden wordt aan iedereen. Bijvoorbeeld als het gaat om het vergroenen en verduurzamen van onze stad en dorpen. Een gemeente waar gelijke kansen gelden op de woningmarkt en in het onderwijs. Een gemeente die bruist en waar de lokale democratie vitaal blijft. En onze inzet leidt ook tot resultaten. Op deze pagina zetten we deze resultaten van de afgelopen jaren op een rijtje.

Resultaten in 2022 en 2021

Vergroenen en verduurzamen van ‘s-Hertogenbosch
Dankzij D66 is de klimaataanpak in ‘s-Hertogenbosch het afgelopen jaar versneld. Met historische besluiten tot gevolg. Denk aan het autoluw maken van de complete binnenstad, een ambitieuzere transitievisie warmte en het verlengen van de subsidies voor groene daken en gevels. Mooie resultaten. Maar het is niet genoeg. Het veranderende klimaat vraagt om politieke keuzes. Onze inzet blijft daarom het versnellen van de klimaataanpak. Hoe moeilijk en impopulair soms ook. Wij gaan die uitdaging graag aan!

‘s-Hertogenbosch is van en voor iedereen
Wij staan voor een welkome gemeente van en voor iedereen. Daar zetten we ons dagelijks met heel ons hart voor in. En met resultaat! Zo komt er noodopvang voor vluchtelingen bij het Autotron, komen er minimaal 300 extra woningen rondom station Oost en zijn er meer openbare studieplekken gekomen in Den Bosch en Rosmalen. Mooie resultaten. Gelijke kansen zijn nog altijd niet een vanzelfsprekendheid. Ook het komend jaar zetten wij ons dan ook weer volop in voor een eerlijke woningmarkt, een kansrijke start voor ieder kind en een ‘s-Hertogenbosch van én voor iedereen!

Levendig ‘s-Hertogenbosch met een vitale democratie
Dankzij D66 komt er in 2022 ook een Bossche Zomer en wordt er geïnvesteerd in cultuur. Komt er een burgerberaad in 2022 en maken we ons hard voor de huisartsenzorg in onze wijken. Bij een vrije en bruisende samenleving hoort een vitale en transparante democratie. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Het vraagt om continue inzet. Vanuit D66 blijven we ons hard maken voor een stad die bruist en voor een vitale en vernieuwende lokale democratie!

Alle resultaten

Klik hier voor alle resultaten die we van 2016 tot heden boekten. We hebben deze bijgehouden in een handig overzichtskaartje.

Overzicht resultaten - Beeld: Google Maps