Bouw Campus300 aan de Onderwijsboulevard van start

Over 2 jaar is het Paleiskwartier in Den Bosch een nieuwe campus rijker: Campus300. Volgende week start de bouw van het nieuwe onderwijsgebouw voor Avans Hogeschool en 125 studentenwoningen van BrabantWonen. Het wordt een centrale plek in de wijk, aan de Onderwijsboulevard, waar studenten straks kunnen leren, wonen en elkaar kunnen ontmoeten.

“Dit is het sluitstuk van het Paleiskwartier”, zei wethouder Mike van der Geld tijdens de bijeenkomst van de start van de bouw. “Niet alleen een mooie uitbreiding voor Avans, maar ook nieuwe studentenwoningen waar veel behoefte aan is, een nieuwe looproute van het station naar Avans en een groene omgeving. Een waardevolle ontwikkeling die naadloos aansluit bij waar we als stad behoefte aan hebben.”

De naam Campus300 verwijst naar het nieuwe huisnummer 300 aan de Onderwijsboulevard, dat het eerdere huisnummer 256 vervangt. Bouwbedrijf Van Wijnen Rosmalen verwacht ongeveer 2 jaar nodig te hebben om de nieuwbouw af te ronden. In juni 2025 staat de oplevering gepland. Naast een nieuw onderwijsgebouw en nieuwe studentenwoningen komen er een ondergrondse parkeergarage en een groene buitenruimte.

Ook raadslid Thijs van Rens is enthousiast: “D66 is warm voorstander van deze Onderwijscampus. Daar zetten we ons ook al jaren voor in. Avans zit te springen om extra ruimte. Als de nieuwbouw klaar is, kunnen de studenten allemaal terecht aan de Onderwijsboulevard. Dat is heel mooi nieuws!”