2022: een jaar met vele gezichten

Nu het einde van het jaar nadert, blikken we graag terug op dit voor D66 ’s-Hertogenbosch bijzondere politieke jaar. Een jaar met vele gezichten. De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne trokken ook een zware wissel op de Bossche politiek. Anderzijds was er de historische verkiezingsuitslag in maart waarbij D66 de grootste partij werd. Dankzij dat resultaat wisten we een ambitieuze investeringsagenda voor elkaar te krijgen in het bestuursakkoord. Met forse
investeringen in betaalbaar wonen, klimaat en kansengelijkheid bieden we perspectief voor de toekomst.

Crisissen van vandaag
Begin 2022 zaten we nog in een zware lockdown. Gelukkig verdween corona niet veel later steeds meer naar de achtergrond. De oorlog in Oekraïne bracht andere crisissen met zich mee. Mensen sloegen op de vlucht en vonden in ’s-Hertogenbosch een veilige plek. Op initiatief van D66 sprak een groot deel van de gemeenteraad zich uit om in ‘s-Hertogenbosch mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld humane opvang te bieden. Inmiddels worden er daardoor vele mensen opgevangen in onze gemeente.

Door de oorlog in Oekraïne werd ook alles duurder. De energiecrisis en energiearmoede werden begrippen die niet meer weg te denken zijn van de politieke agenda. Gelukkig is er in de gemeenteraad van links tot rechts steun voor een ongekend lokaal pakket aan
maatregelen, waarbij ingezet wordt op bestaanszekerheid voor iedereen.

Historische verkiezingsuitslag
In de nasleep van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne vonden in maart de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Gedurende 3 dagen konden kiezers hun stem uitbrengen. De campagne ging van een online variant over op ‘ouderwets’ de straat op. De inzet voor D66 was duidelijk: een progressieve en groene koers. We moeten weer
kathedralen durven bouwen! Het werd voor D66 de grootste campagne ooit in ’s-Hertogenbosch. Met de inzet van ruim 100 vrijwilligers wisten we ieder huis in de gemeente te bereiken. En met succes. Met 6 zetels werd D66 de grootste partij! Historisch te noemen omdat D66 nog nooit eerder 6 zetels haalde in de Bossche gemeenteraad. Het was überhaupt 16 jaar geleden dat er in ’s-Hertogenbosch een partij met meer dan 5 zetels werd verkozen in de
gemeenteraad.

Ambitieus bestuursakkoord
Na de verkiezingen namen we afscheid van meerdere fractieleden. In totaal vertrok ruim 36 jaar aan politieke ervaring uit de D66-fractie. Tegelijkertijd gingen we met een grote, talentvolle en gemotiveerde fractie de coalitie-onderhandelingen in. Onder leiding van (in)formateur Alexander Pechtold kwamen we samen met 5 andere partijen tot een ambitieus bestuursakkoord. In dit akkoord ligt de focus op op het bouwen van meer betaalbare woningen, meer klimaatactie en meer kansengelijkheid voor iedereen. Ook wordt fors geïnvesteerd in concrete plannen voor de Cultuurstad van het Zuiden en de Toonaangevende Datastad. De ambitieuze plannen bleken ook aanstekelijk te werken op anderen. Dit najaar werd duidelijk dat het rijk 100 miljoen euro investeert in onze stad in onder meer
woningbouw, mobiliteit en groen.

Intensief samenwerken
De basis van het bestuursakkoord is gelegd tussen 6 partijen. Bij de behandeling van het bestuursakkoord was er ruimte en budget voor alle 16 partijen in de raad om het bestuursakkoord te verrijken. Door goede samenwerking tussen partijen is het gelukt om dat doel te bereiken op het gebied van cultuur, groen en aanpak armoede. Dit toont aan dat we de crisissen waar we vandaag de dag voor staan enkel kunnen aanpakken door intensief samen te werken binnen de gemeenteraad. In een raad met 16 partijen is dat zeker een uitdaging. D66 blijft in 2023 de samenwerking zoeken zodat we de antwoorden op de crisissen weten te vinden, met een blik op de toekomst.

Zondag 8 januari: nieuwjaarsreceptie

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten met onze Bossche Matthijs van Miltenburg als de Brabantse D66-lijsttrekker. In ’s-Hertogenbosch gaan we weer flink campagne voeren voor een geweldige verkiezingsuitslag! Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari om 15.00 uur bij Secret Bar&Kitchen (Kerkstraat 42 in ‘s-Hertogenbosch) vertellen we je daar meer over. Graag tot ziens op onze nieuwjaarsreceptie.

Wij wensen jou en je naasten een goede jaarwisseling en bovenal een voorspoedig en gezond 2023!

Namens de D66-fractie,

René van den Kerkhof
Fractievoorzitter