Steun voor organisaties met hoge energiekosten

Sportverenigingen en culturele en maatschappelijke organisaties die in de problemen komen door de hoge energieprijzen, kunnen vanaf maart 2023 een eenmalige energiecompensatie aanvragen. Het stadsbestuur stelt hiervoor 2,5 miljoen euro beschikbaar. De gemeenteraad beslist op 28 februari 2023 over een voorstel om dat geld te verdelen. D66 staat pal achter dit voorstel.

Wethouder Mike van der Geld: “Sportverenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties maken een belangrijk deel uit van onze sociale structuur. We zien dat een aantal van hen het financieel lastig heeft. En om hen in deze tijd van hoge energieprijzen en inflatie te ondersteunen, stellen we deze substantiële bijdrage van 2,5 miljoen beschikbaar. Overigens zie ik het energiezuinig maken van gebouwen als de echte langetermijnoplossing, en daar werken we al een aantal jaren hard aan voor onze gemeentelijke gebouwen. Zo zullen we met elkaar de stijgende energiekosten behapbaar moeten houden. Zodat deze organisaties, en vooral de mensen daarachter, kunnen doen, waar ze hun waarde en plezier uit halen op maatschappelijk, sportief en cultureel vlak.”

Op 28 februari beslist de gemeenteraad hierover. Na 28 februari staat op www.s-hertogenbosch.nl/noodfonds hoe organisaties een aanvraag kunnen doen. Meer informatie vind je via dit nieuwsbericht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.