Eerste stap op weg naar 50 ha zonnevelden voor 2030

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de vergunning verleend voor het zonnepark Graafsebaan
123a in Rosmalen. Het plan is het eerste van de acht geselecteerde zonnevelden die een vergunning heeft gekregen. In totaal zullen de acht plannen voor 50 ha zonneveld in de gemeente zorgen. Een belangrijk punt voor D66 uit het bestuursakkoord. We zien dat de gemeente doorpakt om die 50 ha voor 2030 te realiseren.

Zonnepark Graafsebaan hoort bij het plan om in de hele gemeente ’s-Hertogenbosch 50 ha aan zonnepark te realiseren. Dit staat in de Visie Energielandschap, die op 7 juli 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. In deze visie is beschreven onder welke voorwaarden zonneparken op grond binnen de gemeente worden toegestaan. Hierin wordt bijvoorbeeld meegenomen of de gemeente wel verstandig omgaat met beschikbare ruimte. Deze zogenoemde ‘zonneladder’ is als belangrijk criterium meegenomen in het bepalen of het plan kon doorgaan.

Naast het zonnepark Graafsebaan zijn op dit moment nog zeven initiatieven bezig met het doorlopen van de haalbaarheidsfase. Bij de realisatie van alle plannen krijgen de inwoners ook de gelegenheid om financieel mee te participeren aan de zonnepanelen.
 
Wethouder Mike van der Geld: “Dit is het eerste zonneveld dat een vergunning heeft ontvangen, en dat is goed nieuws! Besparen en opwekken van energie is namelijk enorm belangrijk om te komen tot een duurzaam ’s-Hertogenbosch. Dit zonneveld is weer een volgende stap naar een duurzame gemeente. Daarnaast is het goed dat inwoners de mogelijkheid hebben om financieel in te stappen bij dit zonnepark. Zo verdelen we de lusten en lasten eerlijk tussen ons als gemeente en de bewoners.”