De financiën op orde

D66 staat voor een solide financieel beleid. We schuiven uitgaven niet door naar toekomstige generaties en zorgen voor een gemeentebegroting die tegen een stootje kan. We blijven investeren in een gezonde, groene en leefbare stad. Ook als het financieel even tegenzit. De gemeente is er immers voor haar inwoners en niet om winst te maken.

Om dit te kunnen doen is het onontkoombaar dat de woonlasten meer in lijn worden gebracht met het landelijk gemiddelde. Uitgangspunt hierbij blijft dat de lasten niet onnodig verzwaard worden en in lijn zijn met de ambities die we als stad hebben. We willen dat de gemeente hierbij ook op een bijdrage vanuit het rijk en de Europese Unie lobbyt.