Een mijlpaal: het eerste burgerberaad in ’s-Hertogenbosch

D66 wil inwoners meer betrekken bij de lokale politiek en ze meer invloed geven op de besluitvorming. Ook staan we voor bestuurlijke vernieuwing. Daarom zijn we blij dat onze motie uit 2021 over het instellen van een burgerberaad uitgevoerd gaat worden. Hier knokken we al geruime tijd voor. Op 4 juli neemt de gemeenteraad een besluit, maar de voorbeschouwingen in de commissie Sociaal van gisterenavond lieten zien: het eerste burgerberaad is een feit!

De woonzorgvisie (voor ouderen) is het onderwerp voor het eerste burgerberaad in ’s-Hertogenbosch. Want hoe zorgen we met elkaar voor een zorgzame gemeenschap? We leven gemiddeld langer. Wonen langer zelfstandig. Maar we zien ook dat de beroepsbevolking krimpt. Ook in de zorg. Dat geldt ook voor het aantal actieve vrijwilligers en mantelzorgers. Hoe kunnen we met dit gegeven dan toch de juiste zorg en hulp blijven geven? Dat vraagt om een visie met een andere aanpak. Breed gedragen door inwoners uit onze gemeente en partners.
 
Raadslid Mariève Craste is trots: “Het burgerberaad is een belangrijk instrument voor inwonerparticipatie en ook voor bestuurlijke vernieuwing. We zijn dan ook blij dat deze motie van SP, PvdA, GroenLinks en onze fractie, die met brede steun is aangenomen in 2021, uitgevoerd wordt. Het geeft inwoners de mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij besluiten die we nemen. Dit zorgt ervoor dat we verschillende denkbeelden meenemen en beter rekening houden met de behoeften en wensen van onze samenleving.”

“De woonzorgvisie is een thema dat zich heel goed leent voor een burgerberaad. Omdat het direct invloed heeft op het welzijn en de kwaliteit van leven van onze inwoners. Het gaat erom waar je woont, over je gezondheid en de ondersteuning die je eventueel nodig hebt. Essentiele aspecten voor een gemeente die veilig, gezond en inclusief is. Daarnaast kan het burgerberaad bijdragen aan het geven van een stem aan de verschillende perspectieven, waardoor er ruimte ontstaat voor dialoog.”

“Voor ons als gemeenteraad betekent het burgerberaad dat we moeten durven loslaten en vertrouwen moeten hebben in de inbreng onze inwoners. We moeten erkennen dat de wijsheid over de samenleving niet alleen bij politici en beleidsmakers ligt, maar juist bij mensen die dagelijks de gevolgen van het beleid ervaren. Door ruimte te geven aan nieuwe perspectieven, ideeën en oplossingen die anders over het hoofd worden gezien, kunnen we betere besluiten nemen en tegelijkertijd een breder draagvlak creëren.”

 
Meer informatie over het eerste Bossche burgerberaad lees je hier. Het raadsvoorstel kun je hier raadplegen.