Is het alweer voorbij, die Bossche Zomer?

De Bossche Zomer is in 2023 erg stil gebleven, zo vindt onze fractie. Daarom stelden we deze week raadsvragen aan het college over deze editie maar vooral ook over de toekomst van het concept. Dit jaar zou een overgangsjaar zijn naar een nieuwe vorm maar D66 maakt zich zorgen dat dit succesvolle concept stil zal vallen.

De Bossche Zomer, een concept dat tot stand is gekomen ten tijde van corona, is een samenwerking van o.a. horecaondernemers en de cultuursector om in brede zin een bruisende zomer in ’s-Hertogenbosch neer te zetten. Zeker in de coronaperiode bracht dit voor veel Bosschenaren mogelijkheden om toch te genieten van hun zomer. Het was een groot succes en door veel inwoners geprezen. Sinds alle coronamaatregelen zijn vervallen wordt er door de gemeente en Den Bosch Partners gezocht naar een nieuwe vorm. D66 is hier vooralsnog niet tevreden over.
 
‘’De Bossche Zomer lijkt dit jaar niet veel verder te komen dan een pop-up stadspark op het Burgemeester Loeffplein. Het is een leuk initiatief maar in verhouding tot concepten uit voorgaande edities als Costa del Silo, Waterkant, het Terras aan de Haven, Rooftopbar de Wolvenhoek, het terras bij de Sint-Jan of Zomerterras Vonk & Vlam is het momenteel erg mager. Stuk voor stuk concepten die verdwenen zijn.’, aldus D66-cultuurwoordvoerder Steven Elders. Ook op social media is het stil. Op de Instagrampagina ‘debosschezomer’ is sinds 8 september 2022 geen activiteit meer geweest. En op de pagina ‘denboschpartners’ – nu verantwoordelijk voor de Bossche Zomer – is zelfs nooit een bericht gepost. Ook de website van De Bossche Zomer is vrijwel leeg. Geen activiteitenkalender of gemakkelijk overzicht waar inwoners, cultuurmakers of ondernemers geïnformeerd worden over de mogelijkheden.
 
Steven Elders: ‘’Urgentie en animo lijken niet het probleem. In juli lieten horecaondernemers nog weten dat ze staan te springen om grotere terrassen en de culturele sector wil doorgaans altijd een bijdrage leveren aan dit soort initiatieven. Dat roept bij ons vragen op.’’

In het bestuursakkoord is structureel 300.000 euro per jaar beschikbaar voor de Bossche Zomer. De partij vraagt daarom ook aan het college of zij meer inspanning kunnen leveren op het verbinden van horeca, sport en cultuur met de gemeente voor volgende edities. Ook vraagt D66 hoe ook in wijken en buurten initiatief kan komen rondom De Bossche Zomer, die nu vooral gericht is op de binnenstad.