Nieuwbouw ’t Sparrenbos verzekerd van een plek in de wijk

Gisteren werd bekend dat er een nieuw gebouw voor kindcentrum ’t Sparrenbos komt én dat bassischool De Masten uitbreiding krijgt. Een mooi resultaat en een gezamenlijke verdienste van onder meer de wijkraad in Sparrenbos, Rosmalens Belang en onze fractie.

De huisvesting van ’t Sparrenbos in de wijk Sparrenburg is sterk verouderd. Daarom komt er een nieuw gebouw voor dit kindcentrum. De gemeente stelt geld beschikbaar om daarvoor een ontwerp te maken. Het gaat dan om een nieuwe school voor 360 leerlingen. Met de mogelijkheid om eenvoudig uit te breiden met twee groepsruimten. Daarmee kunnen de schommelingen in het aantal leerlingen in Rosmalen-Zuid opgevangen worden. In het kindcentrum blijft ruimte voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Het kindcentrum is verzekerd van een plek in de wijk, waardoor deze belangrijke functie behouden blijft.

Raadslid Mariève Craste: Eind 2021 vroeg onze fractie aandacht voor vernieuwing van de gebouwen van ’t Sparrenbos en dan met name voor de locatie. De huidige twee schoolgebouwen zitten op een centrale plek in de wijk Sparrenburg en vormen letterlijk het middelpunt van de sociale structuur in de wijk, zoals ook is vastgelegd in de wijkvisie. We zijn blij dat hier nieuwbouw komt voor de kinderen van ’t Sparrenbos, zodat ze letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, midden in hun eigen wijk.”

Meer informatie over de investeringen in beide schoolgebouwen vind je hier.