Opgaven in Sparrenburg vragen om ruimtelijke visie

In navolging van de oproep van D66 gaat de gemeente in de wijk Sparrenburg samen met bewoners scenario’s uitwerken voor de toekomst van de locatie van het Rodenborch College. Dat blijkt uit antwoorden van het college van B en W op vragen waarin de D66-fractie pleit voor woningbouw op de locatie Rodenborch en nieuwbouw van de bassischool in de wijk.

In Sparrenburg komen grote opgaven samen. Het Rodenborch College vertrekt deze zomer naar een nieuwe locatie op De Groote Wielen. Daarmee komt de locatie vrij die al jaren in de boeken staat als woningbouwlocatie voor 150 starters- en seniorenwoningen. Tegelijkertijd zijn de twee schoolgebouwen van Educatief Centrum (EC) ’t Sparrenbos toe aan vervanging en blijkt de HUB-school uitbreidingsbehoefte te hebben. Het vrijkomen van de Rodenborch-locatie biedt tevens de kans om de wijk van een goede ontsluitingsweg te voorzien, namelijk door de T.M. Kortenhorstlaan naast het spoor door te trekken. Uit een enquête door de wijkraad onder 500 bewoners in Sparrenburg bleek dat 80% vindt dat het EC ’t Sparrenbos op een van de huidige locaties moet blijven. De school heeft immers een belangrijke sociale functie in de wijk en kinderen kunnen hier zelf naar toe lopen of fietsen.

Deze woon-, onderwijs- en mobiliteitsopgave vragen om een ruimtelijke gebiedsvisie. Een visie die samen met alle betrokkenen moet worden opgesteld. Uit de antwoorden van het college van B en W blijkt dat er nu samen met de wijkbewoners een verdere verkenning gaat plaatsvinden. In deze verkenning worden verschillende scenario’s verder onderzocht en wordt met alle betrokkenen besproken.

“We zijn er op tijd bij geweest en gelukkig zijn er nog geen onomkeerbare besluiten genomen, waar we later spijt van krijgen. De locatie van het Rodenborch is namelijk uitermate geschikt voor de bouw van woningen voor starters en senioren. Nabij voorzieningen als het station en het centrum van Rosmalen. Tevens biedt woningbouw op deze locatie de mogelijkheid om de ontsluiting van de wijk fors te verbeteren. We zijn dan ook blij dat er nu samen mét de wijkbewoners een verdere verkenning naar verschillende scenario’s wordt gestart. Daarbij is het wel van belang dat álle grote opgaven die spelen in de wijk worden meegenomen en dat de verkenning niet slechts vanuit één opgave wordt aangevlogen. Daar zullen wij scherp op zijn als fractie. We willen namelijk een integrale visie voor de lange termijn. Voor het behoud van een veilige en levendige wijk, waar het nog fijner wonen en leren wordt!”, aldus fractievoorzitter René van den Kerkhof.

Onze schriftelijke vragen van 3 december 2021 vind je hier. De beantwoording van onze vragen door het college kun je hier lezen.