Schoolpleinen ook open in de vakantie

De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat de scholen hun deuren een aantal weken sluiten. D66 ziet mogelijkheden om de schoolpleinen in te zetten om in alle wijken en voor alle kinderen bewegen en ontmoeten te stimuleren. De fractie vraagt het college om met de schoolbesturen te onderzoeken of de schoolpleinen openbaar toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Gesloten schoolpleinen met speel- en beweegtoestellen zijn op dit moment niet toegankelijk voor alle kinderen in alle wijken. Juist in het seizoen waarin kinderen naar buiten willen; om samen te spelen en te bewegen. In het bestuursakkoord en het lokaal preventieakkoord ‘Samen Gezond in ’s-Hertogenbosch’ wordt ingezet op gelijke kansen, op preventieve gezondheid en op het stimuleren van bewegen en een uitnodigende openbare ruimte. Daarom vraagt de D66-fractie aan het college om met schoolbesturen te onderzoeken hoe ze de pleinen openbaar toegankelijk kunnen houden.
 
Raadslid Mariève Craste: “Uit verschillende onderzoeken blijkt dat buitenspelen erg belangrijk is voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Maar buitenspelen is, jammer genoeg, voor veel kinderen tegenwoordig niet meer de gewoonste zaak van de wereld. Dit komt onder andere doordat er niet altijd voldoende speelruimte is voor kinderen in de wijk. D66 is van mening dat het creëren van meer speelruimte, met name in bestaande wijken, belangrijk is. Het openstellen van schoolpleinen draagt hier in belangrijke mate aan bij. Ik denk dan aan het schoolplein van BBS Boschveld en het schoolplein van de Antonius Abt in Engelen.”

Lees hier ook het bericht dat DTV aan dit onderwerp wijdde.