Onderzoek naar openstellen schoolpleinen

De gemeente gaat met schoolbesturen de mogelijkheden bekijken om schoolpleinen na schooltijd openbaar toegankelijk te maken. Dat blijkt uit de beantwoorden van schriftelijke vragen die de D66-fractie eerder stelde.

In juli van dit jaar vroeg de D66-fractie via schriftelijk vragen aan het gemeentebestuur of het bereid is om met schoolbesturen te onderzoeken of schoolpleinen openbaar toegankelijk gemaakt kunnen worden. Dit om in alle wijken in onze gemeente bewegen en ontmoeten voor alle kinderen te stimuleren.

Een aantal scholen in onze gemeente is al openbaar toegankelijk, zoals in Rosmalen, de Maaspoort en Boschveld. Het college geeft in haar beantwoording aan dat het bereid is te onderzoeken wat nodig is om ook andere schoolpleinen openbaar toegankelijk te maken voor kinderen. Bij nieuwe schoolpleinen of aanpassingen aan schoolpleinen wordt openstelling opgenomen in het huisvestigingsbeleid. Voor bestaande schoolpleinen worden de mogelijkheden dit najaar in overleg met de schoolbesturen verkend.

Raadslid Mariève Craste: “We zijn blij met dit positieve antwoord van het college. Openbaar toegankelijke schoolpleinen worden bij nieuwe schoolpleinen de norm. Dat is een grote winst voor alle kinderen in die wijken waar een nieuw schoolplein komt. Voor bestaande schoolpleinen zijn we benieuwd naar de uitkomsten van de verkenning met de schoolbesturen dit najaar.”