Op weg naar een nieuw kabinet

Nederland heeft gekozen. Dat betekent dat de partijen in de Tweede Kamer moeten gaan werken aan een nieuw kabinet. D66 voelt als tweede partij van Nederland een zware verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren.

Hieronder vind je meer over het formatieproces en de inbreng van D66.

D66-leider Sigrid Kaag na haar gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink. – Foto: Puck van den Berg

Ben je lid van D66? Dan praten we je regelmatig bij tijdens online bijpraatsessies over de formatie. Houd onze agenda in de gaten.

07.09.2021

Op 7 september vond het debat over de kabinetsformatie plaats in de Tweede Kamer.

02.09.2021

Vandaag bracht informateur Hamer haar eindverslag uit. Ook het hoofdlijnendocument dat wij samen met de VVD hebben geschreven, is nu openbaar.

Dit document is voor ons belangrijk. Het kan een goede, inhoudelijke basis zijn voor een nieuw kabinet. Des te teleurstellender is het dat het rechtse blok zonder inhoudelijke onderbouwing verdere gesprekken op basis van dit stuk met PvdA en GL blokkeert.

31.08.2021

D66-leider Sigrid Kaag reageert in een mail aan de leden van D66 op de weigering van VVD en CDA om op basis van de inhoud gesprekken te voeren met de PvdA en GroenLinks. Desondanks schrijft Kaag: “Wij zullen alles blijven geven”.

14.07.2021

De formatiegesprekken zijn nog altijd in volle gang. Samen met de VVD werken wij onder leiding van informateur Mariëtte Hamer aan een hoofdlijnendocument dat de basis moet worden voor een nieuw regeerakkoord. Wij hebben die taak op ons genomen, omdat de problemen in Nederland te groot zijn om aan de zijlijn te blijven staan. Van de kansengelijkheid die jonge mensen dwarsboomt tot de klimaatverandering die ons allemaal raakt.

De kabinetsformatie is de afgelopen maanden moeizaam gegaan, dat is duidelijk. Maar als tweede partij van het land en als een van de winnaars van de verkiezingen voelen wij een grote verantwoordelijkheid het goede te doen voor Nederland. Daar zetten we ons voor in.

23.06.2021

D66 start samen met de VVD gesprekken om te gaan werken aan een document op hoofdlijnen dat de basis vormt voor onderhandelingen over een meerderheidscoalitie met ook andere partijen. Namens D66 zitten naast Sigrid Kaag ook Rob Jetten en Steven van Weyenberg aan tafel.

“De grote vragen kunnen niet meer wachten op antwoord. We zitten ruim drie maanden na de verkiezingen. We moeten aan de slag, de problemen zijn groot genoeg. Daarom zitten we met energie en goede moed aan tafel om Nederland het progressieve pad op te sturen. Leidraad voor de huidige gesprekken is uiteraard ons verkiezingsprogramma. Dat geeft ons een hele goede basis”, aldus Sigrid Kaag.

21.06.2021

Vandaag sprak Sigrid Kaag opnieuw met informateur Mariëtte Hamer. Hier licht ze het gesprek toe.

16.06.2021

Terwijl informateur Mariëtte Hamer gesprekken voert met meerdere partijen vond D66-leider Sigrid Kaag het belangrijk de leden van D66 een update te geven over het formatieproces. Hieronder lees je haar e-mail.

Tweede helft mei – begin juni

Om de mogelijkheden voor een toekomstig kabinet te onderzoeken voert de informateur diverse gesprekken. Met partijen en experts. Ook D66-leider Kaag schuift regelmatig aan.

18.05.2021

“D66 wil een ambitieus en progressief kabinet. Het klimaat wacht niet, het onderwijs wacht niet, de democratische rechtsstaat wacht niet, Europa wacht niet. Wij willen vaart maken.”

12.05.2021

D66-fractievoorzitter Sigrid Kaag sprak in het debat over het eindverslag van informateur Herman Tjeenk Willink over de volgende stappen in het formatieproces: “We hebben het veel over onszelf gehad de afgelopen weken. Over onze bestuurscultuur en bestuursstijl. Over de antwoorden op de grote vragen mogen we acht weken na de verkiezingen wel eens écht gaan praten.” Haar hele bijdrage aan het debat lees je hieronder.

30.04.2021

Kamervoorzitter Vera Bergkamp ontvangt om 11.00 uur informateur Herman Tjeenk Willink. Deze biedt dan zijn eindverslag aan van de informatieronde die hij de afgelopen drie weken heeft gedaan.

21.04.2021

“Zojuist ging ik nogmaals langs bij informateur Herman Tjeenk Willink. Dit keer niet alleen over de inzet van D66, maar ook over het vervolg in het formatieproces en de mogelijkheden voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Het was weer een prettig inhoudelijk gesprek”, aldus D66-leider Kaag na haar gesprek.

09.04.2021

D66-fractievoorzitter Sigrid Kaag ging op vrijdag 9 april in gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink. Hij is gevraagd om de moeilijke taak op zich te nemen de ontstane impasse na de mislukte verkenning te doorbreken. “In de komende weken zal moeten blijken of er voldoende vertrouwen zal zijn om inhoudelijke onderhandelingen te starten”, aldus Sigrid Kaag.

06.04.2021

Sigrid Kaag blikt in een mail aan D66-leden terug op de afgelopen dagen, het Kamerdebat en vooruit. “Wat we nu nodig hebben is rust en een zorgvuldig proces.”

06.04.2021

De Tweede Kamer debatteerde over de aanstelling van een nieuwe informateur om de formatie weer op te starten.

02.04.2021

Het waren ongekende dagen in Den Haag. D66-leider Sigrig Kaag blikte in een brief aan de leden van D66 terug op deze week. Hoe kwam zij tot de afweging een motie van afkeuring in te dienen. Je leest het hier.

02.04.2021 (nacht)

D66-leider Sigrid Kaag dient een motie van afkeuring in over het optreden van VVD-leider Mark Rutte in de verkenning. De motie en speech van Sigrid Kaag vind je hier.

01.04.2021

De Tweede Kamer debatteerde over de ontstane situatie na de mislukte verkenning op weg naar een nieuw kabinet. Het debat gaat over vertrouwen om voort te kunnen in het formatieproces.

29.03.2021

De oud-verkenners sturen een brief met opheldering aan de Tweede Kamer. Kaag is blij met de openheid. Vragen die er nog zijn kunnen besproken worden tijdens het Kamerdebat.

(Voorafgaand aan het debat blijkt dat in deze brief een onjuistheid staat. Kamerlid Omtzigt is wel besproken in het gesprek met VVD-leider Rutte.)

26.03.2021

Op donderdag 25 maart worden notities zichtbaar als verkenner Ollongren met spoed naar huis gaat nadat zij hoort besmet te zijn met corona. In deze notie is vertrouwelijke informatie te zien over de verkenning. Daarin staat de naam van een Tweede Kamerlid. Dat kan niet. Daarom steunt Sigrid Kaag de oproep om te debatteren met de inmiddels afgetreden verkenners. Openheid is nodig.

22.03.2021

D66-leider Sigrid Kaag gaat langs bij de verkenners. Daar geeft zij aan dat de inhoud tijdens de vorming van een nieuw kabinet centraal moet staan. We moeten de grote problemen van nu aanpakken. Ook moet er wat Kaag betreft iets veranderen aan de politieke cultuur.

18.03.2021

D66 wint de Tweede Kamerverkiezingen. Met 24 zetels en 1,5 miljoen kiezers boekt D66 haar beste uitslag ooit. Dat is een zware verantwoordelijkheid.

Wat D66 betreft gaat de formatie over de inhoud. Hoe pakken we de grote uitdagingen van deze tijd aan. Wij hebben daar de plannen voor.