Sigrid Kaag heft blokkade op, wil onderhandelen met zes partijen 

In een bomvol StrandZuid in Amsterdam heeft Sigrid Kaag haar achterban toegesproken over de stand van zaken in de formatie. Kaag toonde zich bereid een concessie te doen. Zij wil haar formatieblokkade opheffen en onderhandelingen beginnen met alle zes de constructieve partijen.

26.09.2021

Kijk de speech van Sigrid Kaag terug.

Sigrid Kaag - D66-leider Sigrid Kaag spreekt leden van D66 toe. Op een bomvol Strandzuid. Beeld: Jeroen Mooijman

Kaag: “Een bekende wijsheid bij onderhandelingen is dat je nooit als eerste moet bewegen. Maar laat ik nu de eerste zijn die met de ogen knippert. Of het politiek handig is, weet ik niet. Dat het voelt als het goede, dat weet ik wel. Wij zijn bereid een concessie te doen. Wij zijn bereid onze politieke blokkade op te heffen. Laten we met alle zes de constructieve partijen – VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie – aan tafel gaan. Het nationale belang vooropstellen. Natuurlijk: er zijn dan geen garanties op een uitkomst. Maar Nederland snakt nu naar een doorbraak.”

“Of het politiek handig is, weet ik niet. Dat het voelt als het goede, dat weet ik wel.”

Sigrid Kaag

Kaag blikte terug op haar aftreden, bedankte Rob Jetten voor zijn bijdrage aan de Algemene Politieke Beschouwingen, en trok uit dat debat ook politieke conclusies. Kaag: “Ik heb afgelopen week gezien dat een brede meerderheid met elkaar kan praten in het debat. Dat is een verademing. Maar waarom zouden we dat dan ook niet doen in het landsbestuur?”

De D66-leider wees in haar toespraak op de inhoudelijke urgentie van brede onderhandelingen met de zes partijen. Ze onderkende daarbij dat de verschillen tussen die partijen groot zijn, maar benadrukte de overeenkomsten.

Kaag: “Laten we bouwen aan een evenwichtig en daadkrachtig kabinet in de beste Nederlandse traditie. Daar hebben we de energie en de toewijding van alle constructieve politieke stromingen voor nodig. Natuurlijk zijn er grote tegenstellingen tussen de partijen die dan aan tafel gaan. Maar zij delen wel dat ze bereid zijn compromissen te sluiten om Nederland vooruit te brengen. En niet altijd maar te blijven zitten in het schuttersputje van het eigen gelijk.”