Waarom wij verder gaan dan alleen oorlogsvluchtelingen opvangen

Ieder mens heeft recht op een veilige leefomgeving. Sommige onschuldige mensen laten huis en haard achter vanwege oorlog, armoede en geweld. Daarvoor is moed nodig. Moed om te beginnen aan een lange reis met veel onzekerheid over waar je terechtkomt. Bij aankomst in Nederland zorgen we voor veilige opvang en snelle inburgering. Maar daar stoppen we niet, we gaan een stap verder. Naast oorlogsvluchtelingen halen we ook mensen naar Nederland om hier te werken.

We kennen allemaal de vreselijke beelden van overvolle vluchtelingenkampen op Griekse eilanden. Als je je thuisland bent ontvlucht vanwege oorlog moet je op een veilige plek worden opgevangen. In ons veilige Nederland kunnen en moeten we deze opvang bieden. Want iedereen heeft recht op een veilig thuis, zonder onderdrukking, oorlog of geweld.

We bieden hen veilige opvang en steun vanaf dag een. Snelle inburgering en asiel, taalles vanaf het begin en zomerscholen voor kinderen. Zo verkleinen we de leerachterstanden en versnellen we integratie. Migranten hebben vaak diploma’s en veel werkervaring in het land van herkomst. Hun ervaring en kennis kunnen we in Nederland goed gebruiken. Zo kan iedereen bij aankomst een steentje bijdragen.

Veel mensen ontvluchten hun land en komen terecht in buurlanden. Deze landen hebben hulp nodig bij een massale toestroom van vluchtelingen. We helpen met geld voor onderdak, voedsel, medische zorg en onderwijs.

Ook kijken we waar we deze vluchtelingen kunnen onderbrengen in overleg met de Europese Unie. Europa moet hierbij gezamenlijk optreden: als alle lidstaten solidariteit en verantwoordelijkheid tonen, pakken we de problemen aan. Nu steken sommige landen de kop in het zand. Wat ons betreft, mogen ze hiervoor gekort worden op hun Europese subsidie. Met de EU zetten we ook in op veilige migratieroutes, zodat mensen niet meer genoodzaakt zijn om in gammele bootjes te stoppen voor een levensgevaarlijke tocht.

Maar we gaan een stap verder. We halen ook zelf migranten naar Nederland. Er is een tekort aan mensen in de tuinteelt, bouw en zorg. Economische migranten kunnen dit tekort opvullen. We halen extra handen naar Nederland zodat we kunnen inspelen op wat de economie op dat moment nodig heeft. Dat doen we gereguleerd: een speciale commissie gaat kijken naar wat er nodig is. Deze migranten blijven maximaal 4 jaar in Nederland. Daarna kunnen ze de opgedane kennis en ervaring weer gebruiken in het land van herkomst.

Maar voor andere economische vluchtelingen is hier geen plek. We halen zelf migranten naar Nederland voor werk, migranten die hier zonder reden komen worden snel teruggestuurd. Op Europees niveau maken we afspraken met de landen waar deze mensen vandaan komen. Zo gaan deze migranten zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst.