Vrij om overal jezelf te zijn

herdenkingsmonument aan de kleine dreef

herdenkingsmonument aan de kleine dreef Beeld: Stichting Dodenherkdening Veldhoven

Vrijheid en gelijkheid zijn niet vanzelfsprekend. Polarisatie in de samenleving, de opleving van extreem rechtse groepen en populistische stromingen vormen een bedreiging voor onze vrijheid. D66 staat pal voor de principes van de rechtsstaat die onze vrijheid en gelijkheid beschermen. Ook in Veldhoven zijn we de partij die de kernwaarden van onze democratie verdedigt.

We zetten ons in tegen alle discriminatie, of dat nou is op basis van afkomst, kleur, gender, geloof, seksuele voorkeur… voor de wet is iedereen gelijk en heeft iedereen gelijke rechten.

We zetten ons in voor de ondersteuning van alle individuen en groepen die discriminatie ervaren. In Nederland moet je altijd en overal jezelf kunnen zijn, welkom zijn en vrij je mening kunnen uiten.

Vrijheid is ook de kans krijgen om je belangen te behartigen en serieus genomen te worden door de overheid. Een gemeente moet het goede voorbeeld geven en juist op staan als binnen haar grondgebied dit principe met voeten word getreden.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.