Wonen

Zilverackers

Zilverackers Beeld: D66 Veldhoven

Elk jaar vestigen zich meer mensen in onze gemeente en de druk op de woningmarkt is gigantisch. We zijn dan ook blij dat Huysackers volop in de stijgers staat. Dit en andere bouwprojecten in Veldhoven nemen iets van de druk van de woningmarkt weg.
Maar de situatie is kritiek als het gaat om huisvesting voor starters en eenpersoonshuishoudens. Door de toenemende vergrijzing zal met name de vraag naar eenpersoonswoningen de komende jaren alleen maar verder toenemen. Vaak worden de tegenstellingen en verschillende belangen van jong en oud benadrukt. Wij zijn er echter van overtuigd dat door samen te wonen, meer begrip voor elkaars behoeftes ontstaat.

We focussen daarbij op herontwikkeling van locaties, in plaats van alleen verdere uitbreiding aan de grenzen van de bebouwde kom van Veldhoven. Dat betekent dat we vooral willen bouwen op plaatsen waar lege plekken ontstaan tussen bestaande bebouwing. Uiteraard hoort daar wat ons betreft ook bij goed openbaar vervoer en fietspaden. We hebben ook juist oog voor middenhuurwoningen voor verplegers, leraren en agenten die ‘te veel’ verdienen voor een sociale huurwoning. En huisjesmelkers met alleen oog op hoog rendement zijn niet welkom op de Veldhovense woningmarkt.

Zo helpen we iedereen om vrij te wonen waar je wilt.  

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.