Veiligheid

Politieagent - In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden. Beeld: iStock

Fijn wonen in Veldhoven betekent ook ‘veilig wonen’ in Veldhoven. D66 is blij met talrijke initiatieven in het kader van Buurtpreventie en Buurtapp-groepen. We willen de samenwerking tussen deze initiatiefnemers en de wijkplatformen versterken.

Daar waar mensen elkaar kennen, contact hebben, neemt het gevoel van veiligheid direct toe. Daarnaast kan een actieve buurtorganisatie ook op andere fronten waardevol zijn: het schept saamhorigheidsgevoel en heeft ook op sociaal vlak veel voordelen.

D66 maakt zich ook sterk voor handhaving bij algemene overlast door jongeren op hangplekken. Politie, gemeente en maatschappelijke organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in het terugdringen van overlast. Als aanvullende maatregelen nodig zijn om overlast terug te dringen en handhaving te vergemakkelijken, wil D66 dat deze genomen worden.

Verder vinden we het vanzelfsprekend dat meldingen door inwoners van overlast en gevoelens van onveiligheid op bepaalde plekken, altijd serieus genomen worden.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.