Klimaat, natuur en milieu

Bossen bij Zandoerle

Bossen bij Zandoerle Beeld: D66 Veldhoven

De term ‘duurzaamheid’ is een brede term. We hechten aan de circulaire economie, en dan met name het verwelkomen van bedrijven in de circulaire sector. Maar duurzaamheid gaat verder. Idealiter wordt het duurzaamheids-denken verweven in alle relevante beleidsontwikkelingen binnen de gemeente. Denk aan de volgende zaken: terugdringing van energiegebruik, verbetering van waterhuishouding en hergebruik van grondstoffen.

Het idee van nul-op-de-meter slaat ook aan bij inwoners van Veldhoven. Alle woningen in de wijk Huysackers zijn nul-op-de-meter. D66 wil dit principe toepassen op alle nieuw te bouwen woningen in onze gemeente.

Met natuurgebieden, bossen en parken zo dichtbij, genieten veel inwoners van Veldhoven van het buitenleven. Voor D66 is duidelijk dat we natuur nodig hebben om ons goed te voelen. Maar dat niet alleen. Natuurgebieden, parken en groenstroken helpen bij het in stand houden van biodiversiteit en ze zijn belangrijk voor de waterafvoer.

Zeker met het oog op de intensievere regenbuien is toenemende aandacht voor waterafvoer gerechtvaardigd. Door aandacht te vragen voor een grote diversiteit aan planten en dieren in de parken en groenstroken, willen we de biodiversiteit in Veldhoven vergroten.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.