Democratie en transparant bestuur

Gemeentehuis Veldhoven

Gemeentehuis Veldhoven Beeld: Gemeente Veldhoven

De overheid staat de afgelopen jaren te veel tegenover inwoners, in plaats van naast inwoners. De arrogantie van de macht, het zittende bestuur, schept afstand en mede daardoor neemt het vertrouwen in de overheid af. Dat is een slecht teken. De overheid is er voor haar inwoners. Voor jou. Dit verdient alle aandacht en energie die we erin steken.

Zeker in deze dynamische tijden willen we inwoners in Veldhoven meer inspraak en invloed geven.

We willen dat de macht van lokale overheid controleerbaar is, transparantie in acht neemt, en zich als een echte gesprekspartner opstelt. Daarbij hoort ook beloftes nakomen en afzien van loze beloftes.

Wij willen dat iedereen mee kan doen met onze lokale democratie. Niet alleen een keer in de vier jaar, maar iedere dag. En als mensen zelf goede ideeën hebben, dan moet de gemeente deze actief omarmen. We zijn dan ook voor een proef met een burgerpanel en voor ondersteuning van burgerinitiatieven.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.