Verkiezingsprogramma 2022 

voorblad verkiezingsprogramma - voorblad verkiezingsprogramma Beeld: D66 Veldhoven

Wat is er nodig om fijn te leven in Veldhoven? Een passende, betaalbare woning natuurlijk. Maar ook een prettige leefomgeving waar natuur en groen dicht in de buurt zijn, net als culturele voorzieningen die floreren en uitnodigen om binnen te stappen. Een gemeente die de noodzaak ziet van ambitieuze klimaatdoelstellingen en daar praktisch uitvoering aan geeft, samen met inwoners en bedrijven. Fijn leven in Veldhoven betekent daarnaast voor steeds meer inwoners: gezien en gehoord worden door de overheid. Aandacht voor ideeën, antwoorden op vragen en laagdrempelig contact met ambtenaren, bestuurders en lokale politici. Op basis van wederzijds respect en vertrouwen.

In ons verkiezingsprogramma staan die punten dan ook centraal. Het is niet uitputtend. We kiezen voor een compact programma op hoofdlijnen, dat als ijkpunt dient voor onze standpunten in de komende raadsperiode. De rode draad daarin wordt gevormd door aandacht voor wonen, milieu en transparantie in bestuur. Wat ons betreft gaan we dat samen aanpakken: met inwoners, organisatie en andere politieke partijen die net als D66 Veldhoven ambitie en realiteitszin combineren.