De wooncrisis vraagt om ambitie, initiatief en creativiteit.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

De woningmarkt zit op slot. Er is in deze regio in de komende jaren behoefte aan minimaal 60.000 extra woningen. Dat vraagt ambitie en inzet van overheden (rijk, provincie en gemeente). Maar ook van woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en van inwoners zelf. Als gemeente zijn we aan zet om de woningmarkt te beschermen en woningbouw te stimuleren. Daarvoor moet alles uit kast, want de tijd van achteroverleunen is al lang voorbij. De crisis op de woningmarkt vraagt om ambitie, initiatief en creativiteit

D66 Veldhoven zet in op:

  • Het stimuleren van betaalbaar bouwen:
  • Betaalbare woningen door ruimte te bieden aan innovatieve woonvormen zoals: Woongemeenschappen, Thuishuisprojecten, Tiny Houses, Flexwoningen, Mantelzorgwoningen ed.;
  • Erfpacht (dit is uitgestelde verkoop van de grond) voor nieuwe bouwgrond die bestemd is voor sociale huur- en koopwoningen, daardoor worden de startkosten lager;
  • Bouwvergunningen verlenen als voldaan wordt aan levensloopbestendig en energieneutraal bouwen en aan de zelfbewoningsplicht;
  • Stimuleren van publiek/private initiatieven zoals Collectief Privaat Opdrachtgeverschap (CPO’s);
  • Opkoop bescherming van bestaande woningen door particuliere beleggers, d.w.z. dat tot een koopprijs van € 355.000 een zelfbewoningsplicht geldt.
  • Het geschikt maken van grote woningen en bedrijfsruimten voor kleinere wooneenheden.