Zorg, gezondheid en sport

Maxima Medisch Centrum ontvangt symbool van dank vanuit ASML

Maxima Medisch Centrum ontvangt symbool van dank vanuit ASML Beeld: ASML / Bart van Overbeeke

Een goede samenleving begint bij een goede gezondheid. Door de coronacrisis beseffen we meer dan ooit: goede, toegankelijke zorg is letterlijk van levensbelang.

Als je zorg nodig hebt, moet die zorg er zijn. We maken dus keuzes voor goede zorg voor iedereen. Zodat niemand een belemmering voelt om naar de dokter te gaan. De basisstructuur is belangrijk voor de preventie in de zorg. Samenwerking met scholen is daarbij heel essentieel.

Jeugdzorg staat al jaren onder druk. De centralisatie heeft niets opgelost. Integendeel. Hoe houden we juist voor kwetsbare kinderen en jongeren de zorg toegankelijk? Een vraag waar simpelweg geen eenvoudig antwoord op is. Lokaal zetten we in op actieve ondersteuning door de gemeente, bij het vinden van hulp als je als kind of als ouders vastloopt.

Gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’. Schone lucht, goed werk, voldoende sporten en geestelijke gezondheid zijn het startpunt van een gezond leven. Voorkomen dat mensen ziek worden is ten slotte het beste medicijn voor een vrije samenleving.

Wonen in Veldhoven moet ook als fijn zijn als je ondersteuning nodig hebt. Hans van Mierlo verwoordde het als “Willen moet je kunnen”. Daarmee gaf hij aan dat zelfredzaamheid weliswaar van groot belang is, maar dat dit niet zonder ‘samenredzaamheid’ kan. Met deze laatste term bedoelen we natuurlijk de zorg voor elkaar. Er zijn grenzen aan wat een mens alleen aan kan. Dan is het belangrijk dat er hulp om je heen staat.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.