Kunst, cultuur en media

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Beeld: iStock

Kunst en cultuur brengt mensen bij elkaar: hetzij om samen een van de kunsten te beoefenen, hetzij om samen te gaan genieten van wat anderen bedacht en gemaakt hebben. Van toneelvoorstellingen tot exposities en van professionals tot amateurs; kunst en cultuur beslaat een enorm breed spectrum en raakt ontzettend veel mensen in onze gemeenschap. D66 ziet het als één van de cementlagen van onze samenleving en alleen al daarom maken we ons er sterk voor.Een bibliotheek behoort hier ook bij. Het is de plek waar Veldhovenaren, ook als het nieuwe Nederlanders zijn kennis kunnen maken met de taal, het geschreven woord maar ook ondersteuning kunnen vinden in een steeds digitalere samenleving.

D66 Veldhoven wil dat er een bezuiningsstop komt voor cultuur. Van theater tot muziekschool en van bieb tot museum, we moeten koesteren wat we hebben en kansen pakken om het te verbeteren. Bijvoorbeeld in de vorm van een bruisende hotspot aan het Meiveld, waar cultuur en horeca elkaar in de toekomst wat ons betreft gaan versterken.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.