Klimaatverandering aanpakken op regionaal en lokaal niveau.

In het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) is er in onze regio nog veel werk aan de winkel. Hoewel inwoners daar binnen niet al te lange tijd ook de gevolgen van zullen zien in de Brainport-regio staat de RES wat op afstand van veel inwoners. De warmtetransitie zal al eerder aandacht van ze vragen. Het streven is om Veldhoven in 2045 energieneutraal te laten zijn. In dat jaar zijn de wijken ‘van het gas’ als alles volgens plan verloopt. Dat vraagt duurzame ontwikkelingen op lokaal niveau.

Beeld: D66 Veldhoven

D66 Veldhoven zet in op:

  • 30% i.p.v. 20% reductie van het gasgebruik in 2030;
  • Het subsidiëren van zonnepanelen op woningen;
  • Het onder gunstige voorwaarden verstrekken van leningen aan huizenbezitters voor het isoleren van de woning;
  • Nul op de meter doorvoeren op alle bouwprojecten;
  • Stimuleren van emissievrij autorijden (elektrisch, of op waterstof);
  • Meer laadpalen en testen met alternatieve varianten, bijvoorbeeld in de vorm van lantarenpalen.
  • Stimulering van investeringen in duurzame bedrijven door het faciliteren van vestigingsplannen en vergunningen en door het inzetten op de handhaving van de plicht tot duurzaamheidsinvesteringen met een terugverdientijd van 5 jaar.