Werk en inkomen

Werken in de techniek

Werken in de techniek Beeld: Maxime Agnelli

Onze regio is booming, we lezen het vrijwel dagelijks in de media en we zien het ook aan de economische groeicijfers. Voor D66 is belangrijk dat iedereen meelift op de groei, ongeacht scholingsniveau en achtergrond. Om banenkansen te scheppen voor mensen met een lagere opleiding en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vindt D66 het belangrijk dat onze gemeente aantrekkelijk is voor allerlei soorten bedrijven.Nieuwe initiatieven, die balans brengen in de vraag naar hoger en lager geschoold personeel, mogen wat ons betreft niet stranden op starre regelgeving.

Aan de basis van de economische groei staan veelal geschoolde vakmensen; VMBO-ers en MBO-ers. De grenzen aan de groei van onze regio worden onder andere bepaald door een tekort aan technisch geschoolden op alle niveaus. De overheid heeft en mag slechts zeer beperkt invloed daarop uitoefenen.

Wat de gemeente wel kan en volgens D66 zelfs moét doen, is actief blijven deelnemen binnen diverse regioverbanden om onze positie nog verder te versterken en zo werkgelegenheid voor zo veel mogelijk Veldhovenaren te creëren.

En aangezien veel ondernemingen buitenlandse ‘roots’ hebben, betekent dit dat er automatisch ook werknemers met een niet-Nederlandse achtergrond meekomen en zich hier vestigen. Internationale bedrijven maken bij de keuze voor een vestigingsplaats vaak de afweging of dat buitenlandse werknemers, expats, zich er snel thuis zullen voelen. D66 pleit er daarom voor om rekening te houden met de positie van expats en oog te hebben voor hun specifieke behoeften. We maken ons met name sterk voor het toegankelijker maken van basisvoorzieningen door relevante informatie ook in de Engelse taal beschikbaar te stellen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.