D66 Veldhoven stelt vragen over giften in de bijstand

Onlangs was in het nieuws dat een bijstand-gerechtigde vrouw uit Wijdemeren €7.000,- moest terugbetalen aan de gemeente, omdat haar moeder een deel van de boodschappen deed voor haar. De Landelijke cliëntenraad heeft aangegeven dat deze casus niet uniek is. Het terugvorderen van giften en ondersteuning komt in meerdere gemeenten voor. Voor D66 Veldhoven was dit de aanleiding om vragen te stellen aan het college. Want hoe is het eigenlijk in onze gemeente geregeld?

Situatie in Veldhoven

De uitvoering van de bijstand is gebaseerd op landelijke wetgeving, maar voor gemeente is er binnen die wetgeving ook ruimte voor eigen beleid. De gemeente Veldhoven heeft ervoor gekozen om giften tot een bepaald bedrag toe te staan:

– € 250 per jaar voor een alleenstaande.
– € 500 per jaar voor een alleenstaande ouder en de ten laste
komende kinderen tezamen.
– € 500 voor gehuwden en de ten laste komende kinderen tezamen.

In Veldhoven is de manier van werken er een waarbij de gemeente uitgaat van de geest van de wet. Verder wordt in onze gemeente geen gebruik gemaakt van risicoprofielen of thema-gestuurde handhaving. Dit kan namelijk willekeur en discriminatie in de hand werken. D66 steunt deze visie en aanpak, waarbij niet wordt uitgegaan van kwade bedoelingen van mensen en ze dus ook niet in het perspectief van ‘potentieel fraudeur’ geplaatst worden.
Dat is ook de manier waarop D66 Veldhoven naar de kwestie kijkt: rechtvaardig, werkend vanuit de geest van de wet en met oog voor de individuele casus, de menselijke maat. We zullen dit blijven toetsen!

Meer informatie? Lees het artikel van Mr. Evelien Meester op de site van Stimulansz.

boodschappen doen

persoon staat voor boodschappenschap Beeld: Juliana Mayo