Tegels eruit, groen erin en van grasveld naar bloemenzee.

Direct verbonden met de algemene klimaatmaatregelen is de noodzaak om het groen in onze gemeente anders aan te pakken. Hittestress, wateroverlast, afnemende biodiversiteit… daar kunnen we op Veldhovense schaal zeker iets tegenover zetten. Maar de overheid kan het niet alleen. Ook inwoners zullen de
tegels in hun tuin eruit moeten wippen ten gunste van groen, zodat water sneller weg kan en insecten meer kans hebben. De gemeente kan op haar beurt ook een bijdrage leveren. De grote saaie monotone grasvelden in onze gemeenten moeten anders beplant worden. Meer bomen, struiken, inheemse bloemen en lage beplanting dus. Ook als dat in sommige gevallen duurder is dan makkelijk te onderhouden gras.

Beeld: D66 Veldhoven

D66 Veldhoven zet in op:

  • Stimuleren van de biodiversiteit en daarmee het leefklimaat, bloemenvelden en bosschages dragen meer bij aan een positief leefklimaat.;
  • Het terugdraaien van de bezuiniging op biodivers groen;
  • Stoppen met aanleg van saaie monotone ‘grasvelden;
  • Geen asfalt voor een fietspad door het recent heringerichte Vogelzang;
  • Veilig fietsgebruik stimuleren en faciliteren;