D66 Veldhoven in historisch perspectief

D66 Veldhoven

Beeld: D66 Veldhoven

Team D66 Veldhoven staat in de startblokken. Met twee ervaren raadsleden en drie frisse gezichten treedt op 17 maart D66 een nieuwe fractie aan. Een team dat zoals de fracties daarvoor, voor inhoud en overleg gaat en wars is van populisme en monisme. Een hechte club die altijd ruimte heeft voor leden die ook actief willen worden.

Mensen die met inzet en ambitie aan de slag gaan voor een beter Veldhoven. Maar ook met realiteitszin, relativering en de nodige humor. Willem Hornman, voor altijd betrokken lid, maar ook oud-fractievoorzitter en (steun)fractielid, blikt persoonlijk terug op vorige raadsperiodes.

Willem Hornman

Willem Hornman - Beeld: D66 Veldhoven

In de eerste periode (2010-2014) leidde het Citycentrum al een noodlijdend bestaan en stonden panden geruime tijd leeg. Het college wilde meegaan in het onzalige idee van een projectontwikkelaar om het centrum uit te breiden met winkels. De hele raad ging op excursie naar Nieuwegein, alwaar een vergelijkbaar centrum stond. Op de terugweg toonde D66 Veldhoven zich ronduit kritisch, later volgden meer fracties. Het kostte de toenmalige wethouder zijn politieke kop.

In de tweede periode (2014-2018) maakte D66 Veldhoven zich sterk voor het nieuwe zwembad, en wel op loopafstand van het Citycentrum. Het zou de verblijfsfunctie van het centrumgebied ten goede komen. De meerderheid in de raad (Lees CDA), wilde het zwembad verhuizen naar de rand van de bebouwde kom of naast een tuincentrum (lees GBV). Te ver voor voetgangers. Ook nu koos de raad uiteindelijk voor een redelijk alternatief.

In de derde periode (2018- 2022) is D66 Veldhoven een oppositiepartij, met een coalitie die andere fracties geen ruimte gunt voor initiatieven. Bovendien: een goed idee heeft vele vaders. Het college (lees GBV) wilde de bibliotheek volledig uitkleden. De oppositie dwong het college dat plan terug te nemen. Volgens mij had D66 daarin een doorslaggevend aandeel. De lobby tegen bezuinigingen op de bibliotheek was succesvol en geloofwaardig, omdat D66 Veldhoven al 12 jaar wijst op het belang van de verblijfsfunctie van het Citycentrum.


Natuurlijk lukt een aantal plannen helaas ook niet, zoals de voorgenomen verhuizing van de muziekschool naar het Meiveld. En wat vond ik persoonlijk het het leukst? De disputen met mannen als Mikkers (burgemeester) en Bijnen (GBV). Soms ging hard tegen hard, meestal om de kunst van het weerwoord. Of gewoon om de raad te teasen. Dat ga ik vooral missen.