Digitalisering

Beeld: Glenn Carstens-Peters

Digitalisering is een ondergeschoven kindje bij de gemeente Veldhoven. D66 is de enige partij in de gemeenteraad die aandacht vraagt voor de achterstand die we in Veldhoven hebben als het gaat om digitale dienstverlening, maar ook om zicht op te houden zaken als bescherming van persoonsgegevens, veiligheid en algoritmen.

Voor wat dat laatste betreft, algoritmen, zagen we bij de belastingdienst waar het toe kan leiden als er geen zicht is op de gevolgen ervan. Ook bij gemeenten zijn daar voorbeelden van. D66 Veldhoven wil dan ook dat digitalisering ondergebracht wordt in een wethoudersportefeuille.