De wijk is belangrijk en verdient goede voorzieningen.

Beeld: D66 Veldhoven

Voor een harmonische samenleving is de opzet van woonwijken met een diversiteit aan woonvormen en voorzieningen wenselijk. Winkelcentra en wijkvoorzieningen als wijkgebouwen en parken nemen een belangrijke plek in binnen de wijken. Ze moeten dan ook veilig bereikbaar zijn voor iedereen: ook voor ouderen en voor mensen met fysieke beperkingen.

Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken wil D66 voldoende en adequate sportaccommodaties en sociale voorzieningen, toegankelijk en aantrekkelijk voor alle bewoners, maar met specifieke aandacht voor jongeren en ouderen. Wijkraden en andere organisatievormen in de wijk die een zekere mate van representativiteit kunnen aantonen, zijn belangrijke gesprekspartners voor de gemeente.