Ruimte, verkeer en bereikbaarheid

Viaduct Zilverackers A67

Viaduct Zilverackers A67 Beeld: Marc Broekman Photography

In een fijne gemeente wil je je gemakkelijk vrij bewegen. Makkelijk, schoon en betaalbaar van je familie, naar je werk en naar je vrienden reizen. Zonder files. Als ruim 45 duizend veldhovenaren willen we veel. We willen er wonen, werken, reizen en van de natuur genieten.

in een regio waar verkeer nu al dichtslibt en waar de milieubelasting door auto’s en vliegtuigen groot is, is het belangrijk om plannen te bedenken die Veldhoven ook de komende decennia bereikbaar én leefbaar houden. Voor D66 betekent dat dus niet slechts inzetten op meer asfalt. Het is vooral ook nadenken over het stimuleren van andere vervoersvormen dan bijvoorbeeld de auto, en een open houding ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid.

D66 maakt zich sterk voor een goede ontsluiting van Veldhoven, door toekomstbestendige infrastructurele ingrepen te steunen. Uitgangspunt daarbij is voor ons dat vroegtijdig overleg met omwonenden vast onderdeel is van elk project. Maar ook dat de milieueffecten van infrastructurele veranderingen in kaart worden gebracht, inclusief mogelijke oplossingen ervoor. We denken bijvoorbeeld aan geluidswerende maatregelen en maatregelen die bijdragen aan fijnstofreductie.

We vinden dat de verkeersveiligheidssituatie van fietsers prioriteit moet hebben en willen daarom dat de gemeente een vinger aan de pols houdt bij ‘hot spots’ in de gemeente: notoir gevaarlijke plekken. Bewoners- en belangenorganisaties vragen bijvoorbeeld terecht aandacht voor de veiligheid van de fietser op rotondes.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.