Permanente bewoning van vakantieparken

Vakantiepark Beeld: DG

In het het hele land, en dus ook in Veldhoven, is er een discussie over het wel of niet toestaan van vaste bewoning van stacaravans op vakantieparken en campings. Toenmalig D66 staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft een wetsvoorstel gedaan om legalisering van permanente bewoning onder voorwaarden toe te staan. Voormalig tweede Kamerlid voor D66 Jessica van Eijs, heeft daarnaast een motie ingediend waarin ze gemeenten vraagt niet te handhaven zolang de corona- en de wooncrisis in alle hevigheid door woedt. Het wetsvoorstel ligt op dit moment ter beoordeling bij de VNG. D66 Veldhoven sluit zich aan bij de oproep van Jessica van Eijs.