D66 zet zich in voor 30 km/u en voetgangers in Zeelst.

Afgelopen raadsvergadering stond het in 2019 door de gemeenteraad zelf geïnitieerde plan omtrent de Peter Zuidlaan op de agenda. Deze weg wordt verbonden met de Julianastaat zodat een doorgaande route ontstaat om de kom van Zeelst te ontlasten. Als D66 hebben we ons ingezet om de kom van Zeelst autoluw te maken door het instellen van 30km zones. Dit zou dan ongeveer gelijktijdig moeten gebeuren met het doortrekken van de Peter Zuidlaan. 

Beeld: D66 Veldhoven

Bovendien heeft D66 een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om bij de herinrichting van de Peter Zuidlaan ook een voor iedereen toegankelijk en veilig voetpad aan te leggen. Hierin was nog niet voorzien.  Gezien de verwachte vond D66 een goede wandelroute van groot belang. Dit voorstel kreeg de steun van de gehele raad.  

Daarnaast verzocht D66 het college eerder om de beantwoording van zienswijzen (reacties op bestemmingsplannen) niet alleen technisch formeel in te steken, maar ook meer te richten op de zorgen van indieners.  
 
Artikel ED: https://www.ed.nl/veldhoven/mini-rondweg-zeelst-gaat-er-komen-wat-gaat-dit-betekenen-voor-het-verkeer-in-dit-veldhovense-dorp~af8505b8/