Geen fastfood restaurants in Zeelst, maar wel woningen in Slot Oost

Zeelst stond centraal tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 21 december 2021. Op de agenda stond de vestiging van twee fastfood restaurants en de bouw van woningen in het gebied bekend staande als Slot Oost.

KFC en Domino’s niet passend in Zeelst

schets KFC en Dominos aan de Heistraat

schets KFC en Dominos aan de Heistraat Beeld: NBArchitecten

De D66-fractie van Veldhoven heeft tegen het bestemmingsplan gestemd dat voorzag in de vestiging van een filiaal van KFC en van Domino’s in Zeelst. De fractie was niet overtuigd van de verkeersafwikkeling rond de fastfood ketens. Een korte blik op de lange rij wachtende auto’s voor de McDrive even verderop is een voorteken voor de te verwachten overlast. Daarnaast vindt D66 de ruimtelijke inpassing van deze restaurants niet geschikt voor de entree/afhechting van Zeelst.

Dat de oppositiepartijen tegen deze ontwikkeling waren was al langere tijd bekend. Dat de coalitiepartijen het plan van hun eigen wethouder naar de tekentafel terugstuurde was opvallend, maar ook niet verrassend. D66 raadslid Piet Wijman wees er niet voor niets op dat het leek alsof we niet in een raadsvergadering zaten, maar getuige waren van een verkiezingsbijeenkomst, met als doel de stemmen in Zeelst terug te winnen voor de coalitie.

Het college is door middel van een motie opgeroepen om te onderzoeken welke andere bestemming, bijvoorbeeld woningbouw, passend is op de locatie. Volgens D66 kan dat niet zonder betrokkenheid van de omwonenden. Ook riep Piet Wijman het college op om met de ondernemers die hun plannen zagen stranden om tafel te gaan en te kijken of er alternatieve locaties gevonden kunnen worden.

Eindelijk aan de slag met woningbouw

Ook een ander heikel onderwerp in Zeelst is gisteren in de gemeenteraad afgekaart: de komst van woningen op het terrein achter de Heerbaan, ook wel bekend als Slot Oost. D66 stemde voor het plan. Naar ons idee hadden die woningen er al lang moeten staan. Er is veel overleg geweest met de huidige bewoners van het gebied. Dat overleg heeft tot ingrijpende aanpassingen van de plannen geleid, zo is onder andere het bouwvolume drastisch omlaag gegaan. De woningnood in onze regio is zo groot dat verder uitstel van de plannen niet verantwoord zou zijn volgens D66.